Природни дадености на Кения

Страната има площ 582,65хил.кв.км . Граничи / в км / с Танзания – 706 , Судан – 240 , Етиопия – 820 и Сомалия – 720 . Брегова линия с Индийския океан – 620км . Заема североизточната част на Източноафриканското плато / средна височина 500-1500м /, стъпаловидно понижаващо се на изток към океана . По крайбрежието се простира тясна равнинна ивица . Бреговете са стръмни , слабо разчленени . Централните части на платото са силно разчленени от Източноафриканската разломна зона , изразена в релефа от грабена Грегори , където са разположени езерата Рудолф / Туркана /, Баринго, Магади / част от тях солени /. По краищата на грабена са разположени високи хребети – 3000-4000м / Абердар / и затихнали вулкани / Кения – 5199м – най-високата точка на страната /. Климат – субекваториален . Средни месечни температури по крайбрежието 24-27°С, в централните планински райони 12-18°С, на запад 22-24°С. Валежи – от 250мм на североизток до 1500-2000мм в планините . Речната мрежа е слабо развита . Главни реки – Тана и Галана . На Кения принадлежи част от източният бряг на езерото Виктория . Западните и югозападните части на страната са заети от савани и саванни гори , на североизток – полупустини . По склоновете на планините – вечнозелени влажни гори . Страната разполага с интересни за туристите национални паркове – Цаво , Масаи Мара , Амбосели , Маунт Кения , Меру .