Природни дадености на Индия

Страната е разположена на полуостров Индостан .Има площ 3166,4хил.кв.км , а заедно със спорните територии – 3287,6хил.кв.км . Граничи / в км / с Китай – 3862 , Непал – 1625 , Бутан – 755 , Мианмар – 1539 , Бангладеш – 2850 и Пакистан – 2966 . Има брегова линия с Индийския океан / Арабско море и Бенгалския залив / – 5686км . Релеф – голяма част от територията са равнини и плата . Почти целият полуостров Индостан е зает от Деканското плато , което в южните части достига надморска височина до 2698м . В северните части на страната  е Индо – Гангската низина , а на север се издига планинската система на Хималаите с най-висок връх в Индия – Канчендзонга – 8598м и част от Каракорум . Климат – субекваториален , мусонен на юг и тропичен на север . Средни температури – януари – от 15° на север до 27°С на юг ; май – от 28° до 35°С. Валежи – под 100мм западно от Индо – Гангската низина , 300 – 400мм в централните райони на Декан , 3000 – 6000мм в Източните Хималаи , до 12000мм на платото Шилонг / най-влажното място на сушата /. Основни реки – Ганг с притока Джамна , Инд , Брахмапутра , Нарбада , Годавари , Кришна . Растителност – саванна , листопадни гори , на северозапад – полупустинна и пустинна , в делтата на Ганг и Брахмапутра , в Източните Хималаи – вечнозелени тропически гори . В подножието на Хималаите – тераи / заблатени джунгли /. Горите заемат 24% от територията на Индия .