Природни дадености на Зимбабве

Страната има площ 390,8хил.кв.км . Граничи / в км / с ЮАР – 250 , Ботсвана – 780 , Замбия – 910 , Мозамбик – 1150 .  Почти цялата територия е заета от платата Матабеле и Машона със средна височина 800 – 1500м . Най-висока точка е връх Инянгани – 2596м в планината Инянга , в източните части на страната . На север платото стъпаловидно се понижава към долината на река Замбези , а на юг постепенно се понижава към долината на река Лимпопо . Климатът в северната част на страната е субекваториален , а в южната – тропичен . Средни месечни температури – от 10-17°С до 21-27°С. Валежи – от 300-750мм на югоизток , до 1250мм на изток . Реките принадлежат към басейна на Замбези и Лимпопо . В средното течение на Замбези е големият язовир Кариба . Растителност – саванни редки гори , на югозапад – полупустинни савани . Източните склонове на планината Инянга са покрити с влажни , вечнозелени гори .