Природни дадености на Аржентина .

Страната има площ 2766,9хил.кв.км и е разположена в югоизточната част на Южна Америка . Граничи / в км / с Чили – 5308 , Боливия – 742 , Парагвай – 1711 , Бразилия – 1132 и Уругвай – 495 . Брегова линия с Атлантическия океан – 4725км . Голяма част от територията е равнинна – на север равнината Гран Чако и междуречието на Парана и Уругвай , в централните райони – Лаплатската низина , на юг – Патагонското плато и източната част на остров Огнена земя / 21,6хил.кв.км /. Западните части на Аржентина са заети от Андите , с най-висок връх в Южна Америка – Аконкагуа – 6960м . Климат – три климатични пояса / тропичен , субтропичен , умерен /. Средни януарски / летни / температури на север 28°С, на юг 10°С, юлски / зимни / – съответно 18°С и 1°С. Валежи – спадат от изток на запад – от 1400-1600 до 100-300мм . Главни реки – Парана , Парагвай , Уругвай , Чубут , Рио Негро , Рио Колорадо . Растителност – на север – тропически гори и блата , централните части – лесостепи , на юг – обширна територия на пампата / степи /. Горите заемат 32% от територията на страната .