Природни дадености на Алжир

Страната има площ 2381,7хил.кв.км . Граничи / в км / с Мароко – 1350 , Западна Сахара – 60 , Мавритания – 450 , Мали – 1108 , Нигер – 1180 , Либия – 1020 и Тунис – 1140 . Брегова линия със Средиземно море – 1210км . Заема централната част на Атласките планини и пустинята Сахара . Релефът на север е представен от две основни планински вериги – Брегови / или Тел Атлас / и Сахарски Атлас , и муждупланински равнини . Най-висок връх – Тахат / 3003м / в планината Ахагар . Територията на Сахара е заета от камениста пустиня – хамада и пясъчна пустиня – ерг . Климатът е субтропичен , средиземноморски в северните части и тропичен , пустинен на юг в Сахара . Средни месечни температури – януари 5-12°С , юли 25°С. Валежи – в Атласките планини / Кабилия / – до 1200мм , 400-800мм в Тел Атлас , 200-400мм в муждупланинските равнини , до 50мм в Сахара . Речната мрежа е слабо развита / най-голяма река е Шелиф /. Растителността и почвите са средиземноморски . В Сахара няма растителност , освен в оазисите .