Природни дадености на Австралия

Страната заема цялата територия на континента Австралия , остров Тасмания / 67,8хил.кв.км / и множество прилежащи малки острови – Фландрес , Кинг , Кенгуру , Ашмор , Картие и острови в Коралово море . Обща площ – 7692,0хил.кв.км . Дължина на бреговата линия 36735км . Източните части са заети от Големия вододелен хребет , състоящ се от редица плосковърхи вериги . Най-висока точка – връх Косцюшко / 2230м/ в Австралийските Алпи . Средните части са равнинни с падина , заета от езерото Еър . Западните части са платовидни със средна височина 400-500м , с отделни плоски хребети . Вътрешните части на Австралия са заети от пустини – Голямата пясъчна пустиня , Виктория , Гибсън . В пустинните райони са и солените езера Еър , Торънс , Герднър и други . По дължина на североизточното крайбрежие се простира Големият бариерен риф / 2,3хил.км /. Климат – в северните части – екваториален , мусонен , горещ , с лятна влажност , в централните части – тропичен , пустинен , в югозападните части – субтропичен , със зимни валежи . По източното крайбрежие – тропичен , морски , горещ , с летен максимум на валежите . Средни температури – януари от 20 до 30°С и повече , юли – от 12 до 20°С. Валежи – намаляват от север на запад от 1500 до 300-250мм . Най-пълноводна река – Мъри , най-дълга – Дарлинг . Около 60% от територията са безотточни области . Растителността и животинският свят са отделени в особена Австралийска зоогеографска и флористична област . Растителност – пустинна , полупустинна , саванна и гори .