Приписваните на министерството на финансите антикризисни мерки не отговарят на истината

Във връзка с появили се в публичното пространство произволни твърдения и приписван на Министерството на финансите списък от мерки за излизане от кризата, пресцентърът е упълномощен да заяви:

Приписваните на Министерството на финансите антикризисни мерки на правителството не отговарят на истината. „Документът“, който медиите цитират, не съществува и не е бил обсъждан. Това е опит да се създаде допълнително напрежение в условията на криза и да се провокират различни обществени слоеве, които са най-чувствителните от обществото.

В момента в МФ се правят много сериозни анализи и прогнози, на базата на които ще бъдат предложени действителните антикризисни мерки. На този етап работната група по антикризисния пакет дискутира повече от 100 идеи. В процес на конкретизиране са и потенциалните фискални и икономически ефекти на всяко отделно предложение. Преди всичко, експертите анализират какъв би бил ефектът от приложението на всяка отделна мярка както върху доходите и жизнения стандарт на хората, така и върху изпълнението на бюджета.

До края на седмицата пакетът от мерки ще бъде представен на министър-председателя, след което ще бъде внесен за обсъждане в Съвета за тристранно сътрудничество, насрочен за понеделник. Проектът на документ ще бъде оповестен на широката общественост, едва след като бъде внимателно и коректно съгласуван със социалните партньори.

Осъзнаваме, че разпространението на тези „ужасяващи мерки“ цели да настрои обществото срещу икономическата политика на правителство и да подкопае бъдещата работа и общите усилия на правителството, синдикатите и работодателите в тази посока.

Предстои по-важната дискусия – как да бъде подпомогнат реалният сектор, как да се стимулира производителността, как икономиката ни да се съживи и да доведе до повишаване на заетостта и доходите на хората.

Считаме също така, че в условия на криза, всички ние трябва да осъзнаем, че се налагат фискални ограничения за стабилизиране на бюджета, които макар и с временен характер ще доведат до търсения позитивен ефект.

Печат