Приоритетите на българското председателство на ЧИС бяха представени пред парламента и секретариата на регионалната организация Бенелюкс

По инициатива на посолството в Брюксел на 19 и 20 март 2010 г. българска делегация, включваща депутата Свилен Крайчев,  председател на българската група в Парламентарната асамблея на ЧИС, и посланика за специални поръчения Иван Петков, проведоха срещи в различни институции на регионалната организация Бенелюкс, обединяваща Белгия, Люксембург и Холандия.

В секретариата на Бенелюкс бе разменена информация за функционирането на регионалните организации  ЧИС и Бенелюкс  и бяха потърсени допирни точки за евентуално сътрудничество. Българските представители запознаха събеседниците си – главния секретар на Бенелюкс Ян ван Ларховен и заместник-главния секретар Люк Вилемс –  с основните цели на българското председателство на ЧИС и с работните проекти на ЧИС.

На пленарно заседание на парламента на Бенелюкс, в което участваха 50 депутати, членове на националните парламенти на Белгия, Люксембург и Холандия, Свилен Крайчев и Иван Петков разказаха за  приоритетите и проявите, които се организират от българското председателство на ЧИС. Те подчертаха, че засиленият интерес на страните-членки на ЕС към работата на ЧИС би се превърнал в движещ механизъм за повишаване на ефективността на ЧИС.  Изтъкната бе и ролята на България в Черноморския регион  и дейността й за пренасяне на европейските ценности и норми в работата на ЧИС. При последвалата оживена дискусия депутатите от парламента на Бенелюкс изразиха желание за поддържане на връзки и за конкретна работа със страните от Черноморския регион и с регионалната организация ЧИС.