Приключи техническата фаза на проектиране на Градски стадион „Варна“

Приключи техническата фаза на проектиране на Градски стадион „Варна“. След полученото уведомление от проектанта GMP International GmbH, инвеститорът в „Спортен комплекс Варна“ АД – „Химимпорт“ АД, извърши последното плащане в размер на 632 000 евро, с което общата сума за идейната и технически фази на проектиране възлиза на 1 474 000 евро. Следва предаването на цялата техническа документация, включваща всички етапи и фази по време и специалности, от GMP International GmbH на българското партньорско бюро „Проарх“ АД – гр. София, за синхронизиране на проектната документация и изработване на задължителните по българското законодателство строителни книжа, необходими за издаване на строително разрешение. Това става, съгласно подписания през 2007 г. Меморандум, неразделна част от Договора за проектиране на съоръжението Градски стадион – Варна, който е за трифазно проектиране – Идеен проект, Технически и Работен проект.
Заплатената до момента сума представлява 70 % от договорената цена с немските архитекти. Последните 30 % ще бъдат преведени на GMP International GmbH след предаването на готов работен проект.
До момента са преместени всички подземни инженерни комуникации, вкл. ел.трасе 20 kV, захранващо кв. Чайка-Север, цялата дъждовна, битова канализация и водопроводи, минаващи северно от бул. „Васил Левски“. Подменени са ел. захранванията на всички обекти в зоната на комплекса.
Продължава процесът на преговори по изчистване и замяна на собствеността на частните парцели, разположени в непосредствена близост до бъдещия градски стадион и възпрепятстващи реализацията му. Извършена е замяна на имот в южната част на района, като собствениците са обезщетени с парцел извън строителните граници на обекта.
Текущо в северната част се изгражда вътрешно-квартална улична мрежа и паралелна реализация на инженерната инфраструктура./КРОСС/