Приключи процедурата по сертифицирането на рота за Силите за отговор на НАТО

Процедурата по сертифициране на подразделение за Силите за отговор на НАТО (NRF) от състава на химическия батальон в гр. Горна Оряховица приключи днес, 30 април, след тридневна проверка и оценка на бойната готовност съгласно стандартите на НАТО (CREVAL). Формированието е специализирано в дейности за специална и санитарна обработка и включва една рота, взвод за химическо и радиационно разузнаване и логистичен модул.

Подразделението вече е включено в състава на Първи батальон на 38-ми полк за Ядрена, химическа и бактериологическа защита и екология  (ЯХБЗ и Е) в Мусачево.

В химическия батальон от края на 2008 г. е сертифицирана и Рота за специална и санитарна обработка към декларираните сили на Европейския съюз в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО).