Приключи откритата процедура с предмет „Изнесени дейности по управление на ИТ-услуги в системата на Министерството на финансите“

В Министерството на финансите бяха обявени днес резултатите от откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изнесени дейности по управление на ИТ-услуги в системата на Министерството на финансите“. След анализ на опита на 50 водещи ИТ-фирми в България МФ разшири кръга на участниците с представители на малкия и средния бизнес и обособи дейностите на четири лота.

Общият обем на подадените оферти възлиза на над 40 хиляди страници. От общо 13 оферти от 10 фирми и консорциуми, постъпили по процедурата, при техническата оценка са отпаднали 4 консорциума с 4 оферти. Още една фирма е отпаднала след отварянето на ценовите оферти, поради липса на обективни обстоятелства за предложена по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена, предложена от останалите участници в процедурата.

По Лот 1: „Дейности по поддържане и развитие на ИТ-инфраструктурата“ на първо място е класиран консорциумът на „Сименс“, „Констракс“ и „Парафлоу“ с предложена цена 11 727 641 лева с ДДС и комплексна оценка 90,03. На второ място е класиран „Информационно обслужване“ АД с предложена цена 17 434 602 лева с ДДС и комплексна оценка 85,98.

По Лот 2: „Извънгаранционно поддържане на технически устройства и конфигурации в ИТ-инфраструктурата“ на първо място е класиран консорциумът „Стоун Сиенсис“ с предлагана цена 10 437 788 лева с ДДС и обща оценка 90,70. На второ място е класиран ИО АД с цена 15 188 525 лева с ДДС и обща оценка 86,56. Консорциумът „МФ-сервиз“ е отпаднал след разглеждане на ценовата му оферта.

По Лот 3: „Поддържане и развитие на приложен софтуер“ победител с обща оценка 81,74 и с предложена цена 7  245 000 лева с ДДС на първо място е класиран консорциум „Ви Си Ей ДЗЗД“. На второ място с обща оценка 81,68 и предложена цена 6 501 600 лева с ДДС е класиран консорциумът „СТГ Партнърс“. На трето място е класиран ИО АД с обща оценка 78,37 и предложена цена 14 159 040 лева с ДДС.

По Лот 4: „Предоставяне на изнесени услуги за специализирани звена на МФ“ победител е „Информационно обслужване“ АД с комплексна оценка 100 и предложена цена 725 760 лева с ДДС.

От днес тече 10-дневен срок за възражения по процедурата, след което ще бъдат подписани и договорите, информира председателят на комисията по търга и главен секретар на МФ Таня Георгиева.