Прехвърляне на спорно право

Чл. 121 – има се предвид правото, което вече е предмет на висящия процес. Въпреки прехвърлянето прехвърлителят запазва качеството си на страна и става процесуален субетитуент. Това е суброгация -приобретателят на спорното право не става главна страна, но решението разпростира своята сила и спрямо него (СПН, ИС, КД), Той може да стане подпомагаща страна.