Претоварване на системата за издаване на новите документи за самоличност предизвика на места временно затруднение в обслужването на гражданите

Системата е ползвана едновременно от над 1000 потребителя, от които – 300 биометрични станции

Със старта на системата за издаването на новите документи за самоличност, на места от тази сутрин се е получило известно забавяне в обслужването на гражданите. Както бе планирано, системата стартира едновременно  в 183 управления на 28-те областни дирекции в страната и 30-те пункта за персонализация на данните. Над 1000 потребителя, от които–300 биометрични станции, са ползвали системата едновременно. Именно отова е наложило донастройването й в някои райони, от което е произтекло забавяне и временно затруднение в обслужването.
Дирекция «Български документи за самоличност» поднася извинения на гражданите, които в днешния първи работен ден са проявили силен интерес да сменят своите документи, за пречинените неудобства. Дирекцията уверява, че се полагат всички усилия за бързото оптимизиране на процеса.