Престижна награда за проект “Ученическа академия”

Центърът на учебно-тренировъчните фирми към МОМН получи наградата за добри социално отговорни практики на малко и средно предприятие в България за проекта „Ученическа академия Корпоративна социална отговорност”.  Това е една от Годишните награди за социално отговорен бизнес 2009 на Българския форум на бизнес лидерите, които се присъждат  в седем категории.

Проектът „Ученическа академия Корпоративна социална отговорност” цели развитие на социални умения у обучаваните чрез осъществяване на ефективна връзка между бизнеса и училището, организиране на дейности и развитие на социални умения за работа в екип, самоуправление, работа в полза на обществото. Цели се обогатяване на знанията в областта на гражданското образование за устойчиво развитие.