Прессъобщение

Приватизацията на „Бояна филм” е приключила през месец ноември 2006 г. и е необяснима тревогата, възбудила г-н Михайлов през 2010 година.
Що се отнася до заместник-министъра на културата Димитър Дерелиев, той подава на 21 юни 2009 г. писмена молба за освобождаването си от Съвета на директорите на дружество „Ню Бояна филм”.

Тъй като съгласно приватизационния договор на правителството Министерството на културата задължително определя един свой представител в Съвета на директорите на дружеството, за да наблюдава дейността му, със заповед на министъра на културата Вежди Рашидов от 10 август 2009 г. заместник-министър Димитър Дерелиев е определен като представител на държавата в Съвета на директорите на „Ню Бояна филм”.
На извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 5 октомври 2009 г. предложението на Министерството на културата е гласувано.
Със стандартния договор, който е необходим за вписване в Търговския регистър, на Димитър Дерелиев е определено заплащане от 500 лева.
Още на следващия ден – 6 октомври 2009 г., със специален анекс заместник-министър Димитър Дерелиев се отказва от възнаграждението и така изпълнява клаузите на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Дружеството е издало на г-н Дерелиев служебни документи, от които става ясно, че от юли 2009 г. той не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите.

Всички споменати документи са на разположение на медиите в Министерството на културата и тяхното наличие доказва, че разпространените днес от Евгений Михайлов твърдения са груба манипулация и фалшификация, целяща да урони както името на Димитър Дерелиев, така и престижа на Министерството на културата.