Пресконференция на министър д-р Румяна Желева във връзка с определения за страната ни ресор в ЕК и с предстоящите промени в Устройствения правилник на МВнР

jelevaМинистърът на външните работи д-р Румяна Желева даде днес в МВнР пресконференция по две теми: значението на ресора „Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи”, отреден за България след обявяването на състава на новата Европейска комисия на 27 ноември т. г. и предстоящите промени в Устройствения правилник на МВнР.

Министър д-р Желева подчерта значимостта на ресора „Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи” с оглед на неговото външнополитическо измерение, стремежа на страната ни да подобри имиджа си във външнополитически план и приоритета на правителството да се превърнем в основен фактор на стабилност в региона и в уважаван член на ЕС. Поверената ни от председателя на ЕК Барозу политика ще означава ангажираност на българския еврокомисар с ресора, в който ЕС е водещ в световен мащаб, а именно хуманитарната помощ, устойчивото развитие и солидарност между народите. Бюджетното измерение на тази дейност е близо 1 милиард евро, като за 2008 г. ЕС е оказал хуманитарно съдействие на над 60 държави в света.

Румяна Желева акцентира върху факта, че Договорът от Лисабон за първи път определя хуманитарната помощ като самостоятелна общностна политика на ЕС и подчерта, че основна задача пред новата ЕК ще бъде изработването на стратегия за създаване на доброволен европейски корпус за хуманитарните помощи. Тя посочи още, че под ръководството на бъдещия комисар ще работи главна дирекция „Хуманитарна помощ”, която е натоварена с предоставянето на помощи на държавите, засегнати от конфликти и природни бедствия.

Министър Желева запозна представителите на медиите и с постигнатото в изпълнение на поетото обещание за оптимизация на структурата на МВнР, с оглед привеждането й в съответствие с целите на ЕС. Тя уточни, че готвените промени в Устройствения правилник на МВнР са плод от работата на специална работна група, действала в сътрудничество с представители на всички дирекции в Министерството и консултирана от специалист от МВнР на Федерална република Германия. 

Предвижда се съкращаване броя на дирекциите, сливане на някои от тях, създаване на отделна дирекция за Политиката за развитие, Дирекция за икономическо сътрудничество и регионални инициативи и др. Заложено е създаването на Кризисен център за ефективна реакция при кризи, както и разкриването на нов пост – юридически съветник към министъра на външните работи, който ще бъде директор на обединена Генерална дирекция „Юридически въпроси”, включваща дирекция „Международно право”, дирекция „Правна” и „Европейско право”. Всичко това е изготвено в съответствие с постановление на МС № 196 от 11 август 2009 г.   Министър д-р Желева уточни, че подготвеният проект за промени в Устройствения правилник на МВнР предстои да бъде обсъден в Колегиума към министъра на външните работи, след което ще бъде внесен за разглеждане и одобрение в МС.

Накрая д-р Румяна Желева отговори на множество въпроси на журналисти.

Пълният аудиозапис на пресконференцията можете да изтеглите оттук.