Премахват се визовите изисквания за гражданите на Македония, Сърбия и Черна гора

es4София /КРОСС/ Считано от 19 декември 2009 г. се освобождават от визови изисквания гражданите на Македония, Сърбия и Черна гора, съобщават от МВнР.
Освобождаването от изискване за виза се прилага само за гражданите на трите държави, които притежават биометрични паспорти. Притежателите на паспорти от стария тип няма да бъдат освободени от това изискване и за тях ще продължи издаването на краткосрочни визи по досегашния ред. Освобождаването от визов режим не важи за притежателите на сръбски паспорти, издадени от сръбския Координационен отдел. Освободените от изискването да притежават виза граждани на Македония, Сърбия и Черна гора, имат право на престой до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане. Задължението за притежаване на дългосрочни визи се запазва. Процедурите по издаването им при условията на националното законодателство остават непроменени.