Прекратено е прилагането на облекчен режим за издаване на разрешителни за извънгабаритни превозни средства

Пътните превозни средства с параметри извън допустимите размери, маса и натоварване на ос ще се пропускат на територията на страната само ако притежават необходимите разрешителни, съобщават от Агенция „Митници“

Облекченият режим за издаване на разрешително предвиден в Наредба №11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства считано от 01.01.2010 г не се прилага.

Причината е, че в чл.14, ал.3 от Наредба №11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства е посочено „Администрацията, управляваща пътя, може да въвежда със заповед облекчен режим за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни или тежки ППС“. Агенция „Митници“ не се явява администрация, управляваща пътя, и съответно директорът на Агенция „Митници“ няма правно основание да издаде заповед за регулиране на облекчения режим.

Агенция „Митници“ препоръчва на всички заинтересовани да се снабдят с необходимите разрешителни предварително от съответните териториални пътни дирекции или АПИ – МРРБ./КРОСС/