През тази година в ДМОПС ще заработи българското бюро „СИРЕНЕ”

Днес дирекцията направи отчет-анализа си за изминалата година и получи положителна оценка от главния секретар на МВР Калин Георгиев

В Дирекция “Международно оперативно полицейско сътрудничество” /ДМОПС/ работят мотивирани и млади служители, каза главният секретар на МВР Калин Георгиев пред състава на дирекцията и пожела на служителите още по-голям хъс в работата. Днес ДМОПС отчете дейността си за изминалата година.
В Националното централно бюро “Интерпол” за международно издирване през 2009г. са обявени общо 220 лица по силата на Европейски заповеди за арест /ЕЗА/ и международни заповеди за арест /МЗА/, издадени от български компетентни съдебни органи. При 210 от лицата това е станало въз основа на ЕЗА. Извършени са 115 екстрадиции на български граждани от чужбина за България (за лица издирвани от български органи на съдебната власт). От България за чужбина са осъществени 78 екстрадиции (за лица издирвани от органи на съдебната власт на чужди държави), 50 от които са на български граждани и 26 – на чужди граждани, издирвани с ЕЗА, и на двама чужди граждани, издирвани с МЗА. От чужбина за България са депортирани 11 български граждани.
Дирекция ДМОПС извършва обмен на информация между държавите членки на ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, и чрез двустранно сътрудничество между чуждестранните и българските правоохранителни органи с оглед подпомагане на тяхната дейност по противодействие на международната престъпност.
От 1 юли 2009 г. в Националното звено на Европол на България беше внедрена системата SIENA (Secure Information Exchange Network Aplication) на “Европол”, което даде възможност на страната ни да осъществява директна връзка с националните звена на държавите членки и звената на Европол  Благодарение на това през изминалата година България от 22 място се изкачи на 18-то по брой на инициираните случаи за взаимодействие по противодействие на международни престъпни групи– общо 148 случая.
Едно от съществените постижения на международното оперативно сътрудничество е успешното провеждане на полицейска операция, координирана с Европол и литовските правоохранителни органи, в резултат на което на  09 октомври беше задържан във Варна и екстрадиран за Литва литовският гражданин Хенрикас Дактарас. Той е ръководител и организатор на организирана престъпна група, свързана с 30 убийства, отвличания и трафик на наркотици.
Друг случай на незабавно международно оперативно взаимодействие, е разкриването на двойно убийство в Австрия и задържането в рамките на 36 часа на извършителя – български гражданин от град Монтана.
През 2009година по получена от Интерпол и Европол информация в ДМОПС са извършени проверки за 233 български граждани, задържани в за незаконен трафик на наркотици.
По линия на противодействието на пране на пари са задържани 19 български граждани в други държави: четирима в Македония, трима в Германия, по двама в Австрия, Холандия, Кралство Белгия, Швейцария и Андора, по един в Чили и Киргизстан. Осъществено е взаимодействие по разследване на лицата с правоохранителните органи на съответните държави. По искане на българските компетентни власти са извършени проверки за една българска фирма, заподозряна за пране на пари, и три чужди фирми, една от които е американска.
По линия на трафик и разпространение на подправени парични знаци най-активно сътрудничество е осъществено с Италия, Швейцария, Сърбия, Германия и други държави. През изминалата година за подправка на парични знаци в чужбина са задържани 147 български граждани, като по-голямата част от тях в Германия, Италия, Чехия, Швейцария, Австрия, Словакия и Македония. В глобален мащаб се отбелязва нарастване на подправянето на парични знаци, което се дължи на световната икономическа криза.
В резултат на създадения съвместен екип за разследване между България, Испания, Европол и Евроджъст на 24 юни 2009 г. бе проведена специализирана операция, при която са претърсени 17 адреса на територията на ОД на МВР –  Пловдив и са иззети около 500 хиляди неистински евро банкноти с номинал 100, 200 и 500, холограмни знаци, печатарски плаки, различни пластмасови и метални заготовки, преносим компютър, софтуер и принтер. Задържани са 17 лица и е разкрита печатница, както и основно депо за съхранение и доработка на фалшиви банкноти евро.
През 2009г. се е увеличил броят на задържаните български граждани за скимиране и подправка на дебитни и кредитни карти. Осъществено е взаимодействие по 56 случая на задържани български граждани в чужбина за скиминг, като най-голям е броят им в Гърция – 15 и Италия – 12. Установена е и организирана престъпна група от български и македонски граждани, занимаваща се със скиминг в Австралия. По случая са задържани 16 български граждани.
През ноември беше проведена успешна съвместна операция между България, Австрия, Полша и Европол, при която бяха неутрализирана организирана престъпна група, извършваща престъпления с електронни платежни инструменти. При операцията бяха претърсени адреси на територията на Пловдив, Ямбол, Бургас, Пазарджик, Хасково и Айтос. Иззети бяха множество материали и инструменти, служещи за изработката на скимиращи устройства, както и голямо количество микроелектроника и компютърни конфигурации, използвани за изработката на скимиращи устройства и „бели пластики”. В България бяха задържани шест лица, а в Полша още четирима български граждани.
През годината чрез ДМОПС са обявени 58 български граждани за международно издирване като безследно изчезнали, като от тях са установени 32 лица. В чужбина за грабежи са задържани 16 български граждани в следните държави: Австрия – 9, Германия – 1, Чехия – 2, Словения – 1, Франция – 1, Гърция – 1 и Италия – 1. Пак там, за кражби са задържани 173-ма българи: в Австрия – 94, Германия – 23, Гърция – 14, Ирландия – 11, Македония – 2, Великобритания – 9,  Швейцария – 9, Италия – 2, Португалия – 2, Чехия – 3, Венецуела – 1, Швеция – 1, Белгия – 1, Хърватска – 1. При един от случаите, с помощта на СДВР е заловен извършител на кражба в София, отнел вещи на английска гражданка. В координация с „Интерпол” – Лондон местопребиваването на лицето е установено и откраднатите вещи са върнати. За подправяне на документи за самоличност в чужбина са задържани 8 български граждани: в Испания и Франция – 2, Бразилия, Швеция, Италия, Германия – по 1.За същия период в България са задържани 4 чужди граждани.
За 2009 г. в България са установени 288 издирвани чужди МПС, от които 40 са установени при преминаване през ГКПП в България и 248 – при проверки при регистрация и пререгистрация в КАТ-Пътна полиция. Отчита се намаление на установените в България издирвани МПС в сравнение с 2008 г. Най-голям е броят на внесените и регистрирани в страната автомобили от Италия – 59 %, Германия – 12 %, Испания – 9 %, Франция – 6%, Белгия – 3 %, Великобритания – 2 % и други страни – 9 %. Най-много са регистрираните МПС, издирвани от чужди бюра на Интерпол, на територията на София град, Кюстендил, Благоевград, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Видин, Добрич.
Основен приоритет в работата на МВР през 2010г. е подготовката за пълното прилагане на правото от Шенген. Оценката по полицейско сътрудничество на България през март 2009г. приключи с положителен доклад от оценяващия екип, като през годината бяха изпълнени дадените препоръки и своевременно отчетени в работната група Scheval /групата за оценка на прилагането на шенгенските стандарти и оценка на подготовката на държавите за присъединяване към Шенгенското пространство/.   През настоящата година в ДМОПС ще заработи българското бюро „СИРЕНЕ”. То ще обменя информация в денонощен режим във връзка с сигналите в ШИС за издирвани лица и обекти. Настоящите задачи на бюрото „СИРЕНЕ” са свързани с хармонизиране на националното законодателство с правото на Шенген и обучението на 30 000 крайни потребители на ШИС.