През октомври са обявени 12 039 работните места на първичния пазар

Ravnishte 10.2009През месец октомври равнището на безработица в страната е 8.23%. В сравнение със септември то е по-високо с 0.20 процентни пункта, а спрямо октомври 2008 г. – с 2.38 процентни пункта.

През месеца в бюрата по труда са регистрирани 304 915 безработни, със 7400 повече спрямо предходния месец. Най-голям е делът на новорегистрираните безработни от „Преработваща промишленост” (19.0%), „Търговия” (16.0%), „Държавно управление и отбрана” (10.8%) и „Строителство” (8.2%). Регистрираните лица, работили в чужбина, са по-малко от 1% (0.8%) от общо новорегистрираните.

Равнището на безработица е по-ниско от средното за страната в 8 области: София-град – 2.58%; Бургаска – 5.07%; Варненска – 6.17%; Габровска – 6.20%; Старозагорска – 6.78%; Пловдивска – 7.50%; Пернишка – 7.99%; Русенска област – 8.13%. В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян – 14.94%; Монтана – 13.65%; Търговище – 13.59%. В сравнение със септември равнището на безработица нараства в 24 области, като по-съществен ръст се наблюдава в областите: Бургаска – с 0.90 процентни пункта; Добричка – с 0.75 процентни пункта; Видинска – с 0.61 процентни пункта, а в 4 области се отчита спад на равнището на безработица: Враца – с 0.17 процентни пункта; Пазарджик – с 0.16 процентни пункта; Силистра – с 0.08 процентни пункта; Шумен – с 0.04 процентни пункта.

Общо заявените работни места през месеца са 20 847, което е с 6561 повече, спрямо септември и с 5287 места повече от октомври 2008 г. От общия брой на първичния пазар на труда са обявени 12 039 работните места, от тях в частния сектор са 9585.

През октомври работа са започнали 21 217 безработни, със 7322 лица повече от септември. Спрямо същия месец на предходната година се отчита нарастване от 7109 лица. Почти всички започнали работа безработни лица (92.3%) са се реализирали на трудовия пазар чрез посредничеството на бюрата по труда.

Към 31.10.2009 г. са останали неусвоени в бюрата по труда общо 5891 работни места.

По схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” (фаза 1 и 2) по ОП „Развитие на човешките ресурси” през октомври 502 заети лица са включении в професионално обучение и 318 – в обучение за ключови компетентности.