През април СОИС ще отбележи две значими годишнини

На 26 април 2010 г. Световната организация за интелектуална собственост – СОИС ще отбележи две значими годишнини – десетата година от отбелязването на 26 април като Световен ден на интелектуалната собственост и четиридесетата годишнина от влизането в сила на Конвенцията за основане на Организацията (The WIPO Convention).

През 2010г. Световният ден на интелектуалната собственост ще бъде отбелязан под мотото „ Иновациите – спойките на света” – “Innovation – Linking the World”.
По този повод СОИС публикува съобщение и обяви, че насърчава всички организатори на събития да разгледат представените на уеб страницата на Организацията материали по повод отбелязването на Деня, с цел както да ги публикуват, така и да създадат свои материали по повод празника, като адаптират темата при необходимост.
На страницата на СОИС могат да бъдат намерени електронни файлове на плакати по повод 26 април – Световния ден на интелектуалната собственост, и десетата годишнина от отбелязването му, пощенска картичка и книгоразделител по повод празника.
По случай 10-та годишнина от отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост СОИС организира също в централата си в Женева изложба на плакати, които са изготвени през годините от различни държави.  На уеб страницата на СОИС ще бъдат публикувани и съобщения за по-интересните инициативи по повод отбелязването на празника и създадена уеб галерия от плакатите.