Президентът на Републиката подписа указ за обнародването на ЗИД

Президентът на Републиката Георги Първанов подписа указ за обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Този нормативен акт бе върнат от президента за повторно разглеждане от Народното събрание. Проведена бе среща между държавния глава и премиера по същността и философията на този закон.

Народното събрание се съобрази с желанието на президента да бъде разгледан още веднъж този закон. Приетият, обаче, вчера закон неглижира позицията на държавния глава, изразена в мотивите за връщането му. Народното събрание категорично не възприе необходимостта от запазване на такова ниво на социална осигуреност на военнослужещите, което да компенсира макар и частично ограничените им със закона граждански права.

Преди всичко става дума за това, че отново от преценката на министъра зависи изплащането на обезщетения за военнослужещите. Така тежестта на реформата във въоръжените сили ще бъде понесена не от изпълнителната власт, а от хората в отбраната. Президентът смята, че това е допълнителен демотивиращ фактор за постъпване и оставане на военната служба, с което ще бъде затруднена и реформата в армията.

По същия начин парламентът се отнесе и с проблема, свързан с възможността за закупуване на жилища от специализирания фонд на МО. Така хората, чиято основана отговорност е запазването на държавния суверенитет и независимост и изпълнението на нашите съюзнически задължения в рамките на НАТО и ЕС се лишават от още една възможност. Възможността към края на военната си служба те и техните семейства да бъдат компенсирани за носения през годините риск и доброволния отказ от лични блага в името на благото на Отечеството.

Необясним остава фактът, че тези два въпроса, оспорени от президента, са гласувани повторно от Народното събрание в първоначалния им вид без да бъдат предложени алтернативни срокове за обезщетяването или промени в друг закон, с които правото на служителите в държавната администрация за закупуване на жилище да обхване и военнослужещите.

Президентът на Републиката не може да повлияе повече на съдържанието и на философията на този закон, защото такава е изричната конституционна постановка. Той, обаче, като пряко избран от народа държавен глава и като върховен главнокомандващ, не може да се съгласи с ясно изразеното неглижиране на социалния фактор в политиката на държавата в областта на националната сигурност. Не може икономическата криза да е оправдание за ограничаване на социалния статус на военнослужещите.

Въоръжените сили са национална ценност. Те са един от основните гаранти на националната ни сигурност и държавата трябва да полага необходимите грижи за тях.