Президентът Георги Първанов се срещна с министър-председателя на Ливан Саад Харири

Президентът Георги Първанов се срещна със Саад Харири, министър-председател на Ливан.

Саад Харири изтъкна пред Георги Първанов високата оценка на ливанското правителство за развитието на двустранните отношения в продължение на десетилетия и отбеляза, че съществуващото доверие между двете страни благоприятства увеличаването на търговско-икономическото сътрудничество и двустранния стокообмен.

Вярвам, че реализираните вече ливански инвестиции в производствения сектор на българската икономика ще насърчат още повече този процес, посочи Саад Харири. Той изрази увереността си, че двете страни имат потенциал да реализират пълния капацитет на търговско-икономическите си връзки. От своя страна президентът Първанов посочи, че Ливан е важен икономически партньор за България в региона на Близкия Изток и изрази надеждата си, че икономическата криза няма да се отрази на двустранните бизнес отношения.

По време на срещата Саад Харири запозна Георги Първанов със ситуацията в Близкия Изток и усилията на Ливан за намиране на трайно решение на близкоизточния конфликт. В тази връзка президентът Първанов подчерта, че България следи внимателно и последователно подкрепя усилията за намиране на мирно и взаимноприемливо решение на спорните въпроси в Близкия Изток по пътя на политическия диалог и на основата на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Държавният глава заяви, че България и Ливан живеят в съседни региони и това налага активно да си сътрудничат и да си съдействат за преодоляване на съществуващите в двата региона проблеми.

Георги Първанов изрази удовлетворението си от ползотворното сътрудничество между България и Ливан в международните организации и поздрави Саад Харири с избирането на Ливан за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

Българският президент изрази съща така и очакването си работата на Специалния международен трибунал за Ливан да доведе до разкриването на извършителите и организаторите на убийството на бившия премиер Рафик Харири.

Саад Харири предаде на Георги Първанов поздрави от президента на Ливан ген. Мишел Слейман. Постигната бе договореност за размяна на визити на най-високо равнище в удобно за двете страни време.