Президентът Георги Първанов бе удостоен с почетната титла Доктор хонорис

Georgi ParvanovПрезидентът Георги Първанов беше удостоен с почетната титла Доктор хонорис кауза по политически науки на Университета за международни изследвания „Ханкук“ в Сеул. Президентът Първанов е на държавно посещение в Република Корея.

В словото при удостояването с почетната титла на тема „Обединени в разнообразието – мечта или възможна реалност“ президентът Първанов акцентира на връзката между образованието и икономическото развитие, като изтъкна, че те вървят ръка за ръка и са двете страни на една монета. “Както по-доброто състояние на икономиката на една държава допринася за развитието на образованието, така и всеобщото и качествено образование допринася за по-бърз икономически просперитет”, посочи президентът. Той подчерта, че в епохата на Българското възраждане в България се е зародила традиция, според която всеки българин е смятал за своеобразен закон да изучи децата си и да им даде добро образование.

Георги Първанов отбеляза, че през последните две десетилетия процесите на глобализация са предопределили актуалността на темата за културното многообразие, което има практическо значение за отношенията между различните народи и са поставили пред много хора дилемата дали да съхранят своите традиции и идентичност или да приемат модерното. Българският президент посочи, че развитието на тези процеси закономерно е довело и до проявата на редица инициативи на най-високо международно равнище, като от страна на ООН е била лансирана идеята за диалог на цивилизациите, каквато е и обявената от генералния секретар на ООН инициатива „Алианс на цивилизациите”.

Държавният глава изтъкна, че страната ни е стартирала подобен процес в региона на Югоизточна Европа преди няколко години, резултат от която е провежданият ежегоден форум на държавните глави от региона на тема културни коридори. Той добави, че тази инициатива е била развита със създадената академия за наследство, в която се обучават млади хора от България и съседните ни страни и под егидата на която всяка година се провеждат археологически разкопки в старите български столици. Георги Първанов отправи покана и към корейските студенти да участват в подобни разкопки.

В словото си българският президент подчерта, че и днес борбата с неграмотността в световен мащаб и всеобщия достъп на децата и младежите до качествено образование стоят в ядрото на проблемите, пред които е изправено човечеството. “Това е ключът, който ще отвори вратите за всички отговори, които търсим“, изтъкна Георги Първанов и посочи, че България подкрепя изцяло намеренията на новия генерален директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова да насочи усилия към насърчаване на по-съдържателен диалог между културите. Георги Първанов изрази и увереността си, че голямата цел, която си е поставила ЮНЕСКО – достъпно образование за всички до 2015 г. – ще бъде постигната.

Президентът Първанов също така подчерта, че страната ни има огромен принос в мултикултурния диалог. “Моята родина е и родина на славянската писменост и култура, на великото дело на светите братя Кирил и Методий и техните достойни ученици. Някога те са извършили истински преврат в европейската и световната история, като са положили основите на една достъпна книжнина, дала шанс не само на нас българите, но и на всички славяни – да развиват самобитно своята култура, да завоюват просторите на нова духовна територия. Сега от дистанцията на времето можем да преценим, че създаването на славянската азбука е принос в развитието на европейската и световната цивилизация”, подчерта българският държавен глава.

Георги Първанов заяви, че за един ефективен диалог между културите е особено важно той да бъде успешно реализиран на междурегионално ниво. “Именно многопластовото и широко партньорство между Азия и Европа, част от което е и насърчаването на културното многообразие, според мен може да се изпълни с реално съдържание и да утвърди глобалната визия за неговата необходимост”, отбеляза президентът. Той посочи, че АСЕМ вече се утвърдил като важен форум за засилено взаимодействие между Европа и Азия в много области и че България полага усилия за реализация на инициативите на АСЕМ и напълно подкрепя работата на фондация „Азия и Европа”, свързана с диалога между културите.

Президент Първанов отбеляза, че както България така и Корея се намират на географски и културен кръстопът и през вековете са приели и усвоили различни културни влияния и изрази надеждата си, че двата народа ще продължат процеса на взаимно опознаване. Той изтъкна и че страната ни има своята древна култура, уникални златни съкровища, чиито експозиции са обиколили цял свят и че България е била нерядко една от могъщите в духовно отношение държави в Европа. “Искрено се надявам тези и много други факти, свързани с образа на моята страна, да станат известни по време на честванията по повод на 20-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Република Корея”, заяви Георги Първанов.

В Университета за международни изследвания „Ханкук“ от 2005 г. се преподава български език в Катедрата по балкански и гръцки езици, където в момента 30 корейски студенти изучават български език. Софийският университет “Св. Климент Охридски” е готов да предоставя едногодишна магистратура на трима корейски студенти, посочи днес ректорът му проф. Иван Илчев, който е в делегацията.

В рамките на церемонията по удостояването на българския президент с почетната титла Доктор хонорис кауза на Университета за чужди езици “Ханкук” студентите, изучаващи български език изнесоха програма от български песни и танци.

www.president.bg