Представители на театралната гилдия ще участват в театралната реформа

Днес в театър „София“ заместник-министърът на културата Димитър Дерелиев се срещна с представители на „Асоциацията на театралните директори“, за да обсъди някои предварително анонсирани идеи за реформиране на театралната мрежа, като например по-прякото обвързване на получените от театрите приходи с разходната част на бюджета, съобщиха от Министерство на културата. Идеята е да се използва диференциран подход към всеки театър, съобразен с условията на населеното място.
До средата на месец септември 2009 г. директорите на държавните театри трябваше да представят в писмен вид в Министерството на културата своите концепции за развитието на театрите в пазарни условия.
На срещата-дискусия в театър „София“ се взе решение всички по-нататъшни стъпки за окончателното изясняване на параметрите за промени да се обсъждат в работен порядък с група, излъчена от самата театрална гилдия. Така ще се гарантира необходимият консенсус за такива реформи, които в максимална степен да съхранят съществуването и развитието на българския театър./КРОСС/