Представители на ръководството на МВР участваха в работно съвещание на парламентарната Комисия

мврОбсъждаше се подготвеният проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Основната цел е да се намери балансът – МВР да получи необходимия правен инструментариум, за да гарантира сигурността на българското общество и защита на правата на гражданите.

Да се създаде правна среда за функционирането на полицейските служби в борбата срещу престъпността – с тези думи заместник министър Веселин Вучков обобщи пред парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред целта на  подготвения проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.  Днес той бе поставен на работно обсъждане, в което участие взеха главният секретар на МВР Калин Георгиев, юридически експерти от МВР, представители на неправителствения сектор. Зам.-министърът припомни създадената диалогична среда при обсъждането на проекта, в резултат на която бяха анализирани и приети като необходим коректив изразените становища, мнения и критики. Новите форми на престъпност, високото технологично оборудване на престъпните групи, са част от причините, визирани от главния секретар на МВР, които обуславят необходимостта от тези промени. По думите му те ще отговорят и на изискванията на международните ни партньори.
Участниците в работното съвещание подкрепиха проекта като цяло и отново изразиха задоволство от поканата да се присъединят към обсъждането му.  Съзнавайки добре, че този закон е особено чувствителен за гражданското общество бе предложено работна група в рамките на парламентарната комисия да се заеме с прецизирането на всички формулировки в предложения законопроект. Отново бе подчертано, че основната цел е да се намери балансът, в който МВР да получи необходимия правен инструментариум, за да се гарантира сигурността на българското общество и същевременно с това да се защитят правата на гражданите.