Председателят на Народното събрание изпрати писмо до президента Георги Първанов

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева направи на 6 март 2010 г. изявление за представителите на медиите. Пред журналистите тя съобщи, че е изпратила писмо до президента Георги Първанов, в което отправя молба да й бъде предоставено подписано, официално заверено копие, от  текста на проведения разговор на 5 март 2010 г. между президента и екипа му с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, както й запис на звуков носител от същата среща.

В изявлението председателят на Народното събрание посочи, че във връзка с публикувания на официалния сайт на президентската институция, в раздела „Президент”, „Речи и изявления” текст, наименован „Стенограма от срещата на президента на Република България Георги Първанов и Симеон Дянков – вицепремиер и министър на финансите”,  към нея са се обърнали народни представители и представители на медиите за коментар по произтичащите от публикацията последици. Като споделям принципа за разделение на властите, както и че президентът по Конституция олицетворява единството на нацията, има функция по балансиране на политическите процеси  и с оглед установения до момента  диалог между държавните институции, се  обърнах на 5 март 2010 г. с писмо към президента, каза Цецка Цачева.

Председателят на Народното събрание моли държавния глава също така да я уведоми дали е имал предварителното съгласие на министър Дянков да разпространи съдържанието на проведения между тях двамата разговор. Изясняването на тези обстоятелства от Народното събрание на Република България е от значение за точното установяване на фактите и задължението на всички държавни институции да спазват стриктно Конституцията и законодателството, заяви Цецка Цачева. Като председател на Народното събрание моя кауза е държавността да бъде така, както тя е разписана по Конституция с произтичащите от това права и задължения за всеки един от органите на държавна власт и управление, допълни тя.