Предприемат се необходимите мерки срещу нашествието на мароканските скакалци в община Кърджали

Във връзка с нашествието на марокански скакалци на територията на община Кърджали, Националната служба по растителна защита започва процедура за обявяване на каламитетно нападение (бедствено положение). Службата ще осигури безвъзмездно моторни пръскачки, инсектицид, както и ще провежда непрекъсната методическа помощ и консултации за извършване на растителнозащитното мероприятие.
Регионалната служба по растителна защита – Хасково е констатирала “огнища” от ларви първа – трета възраст на марокански скакалец с много висока плътност на кв.м. – неизброими,  в землища с ливади и пасища на територията на община Кърджали – с. Охлювец и с. Севдалина. Огнищата са с големина от 500 до 1000 кв.м и броят им непрекъснато се увеличава. Установените огнища с марокански скакалци са предимно на трудно достъпни терени и единственият възможен и ефикасен начин за борба срещу насекомите е авиационно третиране.
РСРЗ са предоставили на кметовете на засегнатите села продукти за растителна защита за борба със скакалците.
Прогнозите са, че броят на нападнатите площи ще продължава да расте. Скакалците към момента се появяват само в пустеещи терени, пасища и отчасти в ливади и са между първа и трета възраст. Концентрирани са на хармани с много висока плътност, но на малки площи. По данни на РСРЗ Хасково в областите,  нападнати от марокански скакалци, се очаква да бъдат засегнати площи от около 30 000 дка.
Предстои да се направи допълнителен анализ на обстановката и ако се наложи да бъде обявено бедственно положение (каламитетно намножаване) на мароканските скакалци в област Кърджали и Благоевград със заповед на министъра на земеделието и храните.