Предположение за бащинство на съпруга

Ако произхода от майка се определя от раждането, то произхода от баща се определя от зачеването.

При майчинството е без значение брачния или извън брачния произход, то при бащинството способа  за установяване  е в зависимост от това дали детето е родено в брак или е родено без брак.

3. способа за установяване на произход от баща

1.Припознаване

2.Презумцията за бащинство на съпруга / чл. 32 – предпоставя раждане на детето по време на брака или до 300 дн. след прекратяването на брака .

Тази презумция има своя произход в римското частно право  и е изразена с максимата – “бащата е този когото брака посочва “ .

Без значение дали брака е унищожаем , важно е детето да родено по време на брака или до 300 дн. от неговото унищожаване  с влязло в сила решение.  Чл. 98  СК  –

Унищожаването на брака е само с действие за в бъдеще.

Тази призумция за бащинство  чл. 32 –  няма на намери приложение само при нищожен брак .

Приложението на Презумцията за бащинство е обусловено от наличието на 3 комулативно посочени в закона предпоставки :

1. Да е налице не нищожен брак  / валиден /

2.Детето да е с установен произход от съпругата / майката /

3.Детето да е родено през време на брака / без значение кога е заченото / .

Момента на раждане е момента в който завършва родовия процес , без значение дали е прерязана пъпната връв.

3 Иск за установяване / търсене на баща по чл. 41 СК .

Всеки един способ е с различно приложно поле

2 групи казуси  по презумцията на бащинство

1. При два посоледователни брака на майката – В рамките на 300 дн. жената се развежда , жени се и ражда дете.  / презумция  за бащинство – 300 дн. след брака,  презумцията – по време на брака е родено детето /  . Колизията на двете презумции се решава  в полза на 2 брак . Закона – чл. 32 ал. 2 .

Съпруга може да оспори презумцията за бащинство и разполага с нарочен иск по чл. 33 ал. 3 . В тези случай , ако успешно се оспори презумцията, закона автоматично нарочва за баща първия съпруг. Ако и той оспори бащинството, детето остава без установен произход  ; Детето може да се припознае от 3 лице  или установителен иск на майката по чл. 41 .

2.Бигамия на майката / двубрачие на майката / .Тече /  бракоразводен  процес, Жената има паралелна връзка ,  и подписва декларация че е неомъжена и подписва нов брак. Няма съд.решение че първия брак е прекратен. Втория брак е унищожаем . чл. 96 ал. 2 – унищожаемостта се установява от съда . закона в този случай мълчи – не е дал нормативно регулиране .

Има две пълноценни презумции ,които трябва да се оборят , а не да се унищожат взаимно

!!! Оспорване на призумцията за бащинство – тя е оборима ,и се оспорва по чл. 33 с иск за оспорване на бащинство.  Не допустимо е оспорване на призумция за бащинство с възражение . Пример. – Предявявам иск за издръжка  на ненавършилото 18 г. дете  с/у съпруга ,а той прави   възражение – каква издръжка детето не е може – невъзможно .

Закона допуска  чл. 33 ал. 1  само от засегнатия съпруг или от самата майка .

!!! Детето не е легитимирано да оспорва презумцията за бащинство

Иска по чл. 33 ал. 1 следва да бъде предявен в 1 год. преклузивен срок , чийто начален момент е установен за майката и бащата. За майката  срока-  тече от момента на раждането ,  за бащата – срока за оспорване на призимцията за бащинство тече от момента на узнаването тече срока

Необоримост на призумцията за бащинство – чл. 33 ал.4 не се допуска оспорване на призумцията за бащинство когато майката с писмено съгласие на съпруга си , дадено пред управителя на съответното заведение , е оплодена изкуствено или е родила дете заченото с генетичен материал  от друга жена.