Преброиха 18 слаби института

universitet2СОФИЯ. Общо 18 института в БАН са получили двете най-ниски оценки при международната проверка на академията. Одитът е правен от 40 световноизвестни учени, които са проучили поотделно 69-те института. Само един от тях е получил най-ниската оценка D. Той е в сферата на хуманитаристиката, но академиците отложиха оповестяването на името му, докато проучат целия доклад. Другите 17 имат оценка С, което означава, че нямат никаква международна значимост, но пък дават принос за България. „Институтите с тези две оценки нямат място в академията. Те обаче може да не бъдат закрити, а да ги слеем с други, каза шефът на БАН Никола Съботинов. Сред най-добрите ни институти без нито една ниска оценка са тези в областта на математиката и химията.
Стела Стоянова

в-к Стандарт