Прана – жизнена сила

жизнена сила, пранаПрана е космическата енергия, но при сегашното й разглеждане ще се ограничим до тези прояви на Прана, които наричаме жизнена сила. Тази жизнена сила се среща във всички форми на живот, от амебата до човека, от най-елементарната форма на растителен живот до най-висшата форма на животинския свят. Прана е всеобхватна. Среща се във всички неща, притежаващи живот, и тъй като окултната фило¬софия ни учи, че животът е във всички неща, във всеки атом, привидното отсъствие на живот в някои неща в действителност представлява само нейната по-слаба степен на проявление; това ни позволява да разберем, че Прана е навсякъде, във всичко. Прана не е егото, а форма на енергия, използвана от егото в неговата материална проява. Когато егото се отдели от физическото тяло, по време на това, което наричаме „смърт“, Прана, която вече не е под контрола на егото, реагира единствено на нарежданията на отделните атоми или на техните групи, които са образували физическото тяло, и тъй като физи¬ческото тяло се разлага и разпада на съставните си елементи, всеки атом поема със себе си достатъчно количество Прана, която му позволява да образува нови комбинации, а неизползваната Прана се връща в големия космически склад, откъдето е дошла. Прана е във всички форми на материята и все пак тя не е материя -тя е енергията или силата, която вдъхва живот на материята. Разгледахме въпроса с Прана в нашата предишна книга, за която споменахме, и не бихме искали да отнемаме повече време на учениците, повтаряйки това, което сме казали там.
Но преди да се заемем със следващия принцип, искаме да насочим вниманието на ученика към факта, че Прана е силата, която лежи в основата на магнетичното лечение, на голяма част от лекуването с помощта на мисълта, на лечението от разстояние и т.н. Това, което много хора споменават като човешки магнетизъм, в действителност е Прана.
В „Науката за дишането“ дадохме насоките за увеличаване на количеството Прана във вашата система; за разпределянето й из цялото тяло, за укрепването на всяка част и орган и за стимулирането на всяка клетка. Тя може да бъде използвана за облекчаване на болката както в себе си, така и в други хора, чрез изпращането към засегнатата част на запас от Прана, извлечена от въздуха. Може да бъде излъчена на разстояние, така че да въздейства върху други хора. Излъчва я мисълта на човека, който я изпраща, и пак тя оцветява Прана, събрана за целта, и открива мястото в психичния организъм на пациента, където да я разположи. Подобно на вълните на Маркони, тя е невидима за окото на човека (с изключение на някои хора, които са достигнали до висока степен на ясновидска способност); тя преодолява всякакви прегради и търси човека, настроен за нейното приемане.
Този пренос на Прана под ръководството на Волята е принципът, който е в основата на пренасянето на мислите на разстояние, на телепатията и т.н. Човек може да се заобиколи с аура от Прана, оцветена от силна позитивна мисъл, която ще му помогне да се противопостави на враждебните мисловни вълни на другите и ще му позволи да живее спокойно и уверено в една атмосфера на антагонистични и нехармонични мисли.
Съветваме учениците да прочетат отново тази част от „Науката за дишането“, която е посветена на Прана. Възнамеряваме да разгледаме по-подробно този аспект на въпроса в течение на настоящия курс уроци, но „Науката за дишането“ осигурява една добра най-обща пред¬става за природата на Прана и за методите за нейното използване, затова учениците ще направят добре, ако освежат паметта си по този въпрос.
Не искаме да ви отегчаваме с описанието на всеки от седемте принципа и напълно съзнаваме, че нямате търпение да се запознаете с по-интересните аспекти на темата. Но е абсолютно необходимо да добиете ясна представа за тези седем принципа, за да можете да разберете това, което ще последва, и за да предотвратите възможността от принудителното ви „връщане назад“ за повторното усво¬яване на урока, който сте „прескочили“. Имахме това предвид, когато започнахме този курс през ноември 1903 г., вместо да чакаме до януари 1904 г., а в ноемврийските и декемврийските уроци ви преподадохме точно толкова, колкото трябва, за да можете до януарския урок да сте готови да се заемете с по-интересната част на въпроса.
Спираме дотук с темата за Прана и преминаваме към следващия принцип; но вярваме, че няма да оставите тази част от урока, докато не придобиете ясна представа за Прана и за нейните качества и употреба. Запознайте се добре с книгата „Науката за дишането“, докато не усвоите както трябва темата за Прана.