Практически аспекти на регулирането

Рефинансирането на ТБ от ЦБ е практически предоставяне на средства чрез:

– ресконтиране на полици от ЦБ (сконтова политика)

– предоставяне на кредит с/у залог (ломбардна политика)

1. Сконтова политика

Същността на сконтовата политика е въздействие върху сконтовите кредити и паричната база чрез промяна на сконтовия ЛП (ЛП при отпускане на кредит срещу търговени ценни книжа между ТБ и ЦБ).

Понижаването на сконтовия % при равни други условия, стимулира търсенето на кредит от ТБ и обратно: повишаването му огравичава търсенето. ЦБ именно чрез сконтовата п-ка осигурява ликвидност на ТБ и банковата система.

2. Ломбардни кредити на ЦБ.

В банковата практика популярно стана понятието “ломбарден прозорец”. С него се изразява предлагането на краткосрочни ср-ва на ТБ от ЦБ. То се осъществява чрез отпускане на заеми на ТБ с/у държавни и др. ценни книжа, скъпоценни метали и валута.

ЛП по отпуснатите от ЦБ заеми с/у залог на ДЦК трябва да бъдат по-високи от преобладаващите на паричния пазар ЛП. Залогът на ломбардните кредити се съхранява в ЦБ до погасяване на заема.