Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране

Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране – при съставянето на бюджетите може да се направят няколко основни извода:повечето фирми започват планирането с прогнози за продажби;използва се историческа информация за да се прогнозират продажбите и разходите.
Необходимите изменения в технологията на финансовото планиране на фирмата трябва да се съобразяват с това, че:голям брой фирми приемат формални бюджетни програми, намалява ролята на борда на директорите при одобряване на бюджетите, стратегията става все по централизирана, осъвременяването на дългосрочните планове.Финансовото планиране дава възможност  за формулиране на следните извода:
– целта на финансовия мениджър е да максимизира богатството на акционерите
– финансовото планиране обединява решенията, действията и целите с прогнозите за продажбите на фирмата
– паричния бюджет служи за координиране на инвестиционните решения
– дългосрочното планиране е по-малко детайлно, но не и по маловажно
– финансовото моделиране е полезен инструмент за разглеждане на голям брой взаимовръзки, които съществуват във финансовото планиране.