ПРАКТИЧЕСКАТА МАГИЯ – Свещена Магия, или т.нар. Бяла Магия, сатанизъм, т.нар. Черна Магия

Тези разграничения са доста фиктивни, тъй като и в двата случая се осъществява вмешателство в човешката същност. Същественото е, че ако някой е решил да направи добро някому, то би трябвало да е добро не само за него самия, а за човека, на когото иска да помогне. Имаш право да въздействаш върху даден човек само с неговото съгласие, в противен случай извършваш манипулация, а това е характерно за черните въздействия.
Има един космически, универсален закон, от който никой не може да избяга – Закон за действието и противодействието или Закона за причинността и следствието. Всяка причина произвежда своето следствие и всяко следствие е предшествано от причина. Езотериците го наричат Закон за Кармата. Според него всяко добро и зло, които ни се случват, са ответните реакции на определени сили, които ние сме си поставили в действие. Всеки човек трябва първо да е чист пред себе си и след това да е чист в отношенията си към околните. На Злото не трябва да се отговаря със зло, защото то само това търси. Винаги трябва да се помни, че всяка наша постъпка се запомня от това, което е над нас. Така, че ако не можеш да помогнеш, то поне не вреди! Това са основните принципи, които спазвам в практиката и които за мен са станали начин на живот.
В учението на Практическата Магия има огромна разлика между онова, което е правено в древността и методите, които се прилагат в момента. Общото между старите и новите влияния е това, че във всички случаи индивидът се стреми да се свърже с различните проявления на Природата, с нейните сили и скрити енергии. Всички магически операции, които се извършват, по определен начин изострят психическата активност на даден човешки организъм или на група хора.
Най-често прилаганата Церемониална Магия в древността, а и в недалечното минало, е имало огромно значение облеклото на мага, неговата физическа и психологическа форма, знанията му, режимът, който е спазвал непосредствено преди магическа операция. Обикновено преди ритуала са използвали различни видове молитви, мантри или стихове от някоя Свещена книга.
Задължителни атрибути, освен ритуалното облекло, са били магическият кръг, заклинанията и ритуалните предмети: магически ножове, саби, кинжали, бокали и др. Необходима била и специална магическа лаборатория за действията, които се извършват. Направата на лабораторията трябвало да бъде в тясна астрологическа връзка с влиянието на различните планети. Задължително трябвало да се направи на мястото изчистване с магическа вода. Използват се и свещени благовония. В лабораторията трябвало постоянно да има магически светилник. Задължително условие било мястото да бъде абсолютно чисто, да няма нищо, което да попречи на психичната енергия да развива себе си. Всички атрибути са били помощници за освобождаване на неизползваната психична енергия.
За всяка от магическите операции били необходими точно определен брой хора. При някои от тях било задължително човекът да е сам, при други освен мага било задължително да присъства и друг човек или поне животно, при трети било задължително да присъства група от хора (5-7 души).