Правото на собственост в България се подобрява непрекъснато от 2007 г.

Институтът за пазарна икономика обяви публикуването на четвъртия поред международен индекс „Право на собственост“ за 2010 г. (International Property Rights Index – IPRI), който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 125 държави по света, представляващи 97% от световния БВП, съобщават от Института за пазарна икономика.
Тази година 62 международни организации, между които Институтът за пазарна икономика, си партнираха с Алианс „Права на собственост“, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат четвъртия годишен Индекс „Право на собственост“. Индексът използва три главни области на частната собственост, за да определи крайния резултат: Политическа и правна среда, Право на физическа собственост и Право на интелектуална собственост.
Финландия продължава да води тази класация за четвърта поредна година като през 2010 г. класирането й се дължи на резултат от 8,6 от възможните 10 точки. Второто място е за Дания и Швеция с по 8,5 точки, следвани от Холандия с 8,4 точки. Челната десятка се допълва от Нова Зеландия, Швейцария и Норвегия с по 8,3 точки и Сингапур, Австралия и Австрия с по 8,2 точки. На дъното на класацията е Бангладеш с 2,5 точки. Малко по-нагоре са Кот д’Ивоар с 3,1 точки и Венецуела, Зимбабве и Чад с по 3,2 точки.
И тази година Индексът подчертава големите икономически различия между страните със силно застъпени права на частна собственост и тези без. Държавите, попадащи в първия квинтил (най-добре представящите се 20% от всички 125), се радват на среден БВП на глава от населението от $35,676, почти двойно повече от тези във втория с $20,087. Средният показател за третия, четвъртия и петия квинтил са съответно $9,375, $4,699, и $4,437. Авторите откриват точната връзката между защитата на правото на собственост и икономическия растеж – една точка нарастване на резултата отговаря на $7,694 повишаване на БВП на глава от населението.
Правото на собственост в България се подобрява непрекъснато от 2007 година. Индикаторът за правна и политическа среда постепенно нараства през последните четири години. Правото на физическа собственост претърпява рязко увеличение главно заради улесняването на регистрирането на собственост от 2007 година насам. Важна промяна, която индексът най-вероятно отразява, беше създаването и развитието на кадастър и имотен регистър в интернет. Най-голяма е промяната на резултата за България при подкомпонента Достъп до кредити за придобиване на собственост, който нараства с 0,6 точки до 4,9 в Индекс 2010 г. (данните за този подиндекс обхващат 2008-2009 година).
Защитата на правото върху интелектуалната собственост в България не се променя в голяма степен. Въпреки че нивото на пиратство падна значително от 2007 до 2009 г., през 2010 г. подобряването на този резултат спря. Все пак защитата на правото на собственост в България продължава да бъде предизвикателство/КРОСС/