Правителството ще подкрепи БАН при разработките на академията

Българската академия на науките трябва да работи по-активно, както и учените в предлагането на своите научни проекти, защото има разработки, които могат да бъдат предложени и на държавата, и на частните компании. Академията има подкрепата на правителството. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след като посети  двa от  институтите на БАН – Института по металознание „Акад. А. Балевски“ и Геофизичен институт „Акад. Л. Кръстанов”, за да се запознае с дейността и научните постижения по тематиката на всеки от тях. Ще бъдат осигурени необходимите 3,8 милиона лева за изплащането на шестмесечните компенсации на около 500 учени от Академията, които ще бъдат пенсионирани. Активните учени след пенсионирането си ще продължат да работят в БАН с договори. Към края на месеца Академията ще представи целия план за реформата, който ще бъде обсъден по време на Общо събрание.

Премиерът Бойко Борисов добави, че ще изготви текст на постановление, свързан с внедряването на прототипи на институтите към Българската академия на науките във военната индустрия и Министерството на вътрешните работи.

„БАН изготвя реформи в момента и хората в академията знаят какво трябва да бъде направено, за да се удовлетворят нашите изисквания”, информира премиерът. Той е категоричен, че е по-добре разработките на БАН да бъдат закупени от българските военни ведомства. „От наша страна, ще съдействаме с контактите си, за да бъдат продавани те и извън България, защото държави като Сърбия, които не са изпратили нито един войник в Ирак, продават продукция за 400 000 млн.лв.”, допълни министър-председателят Бойко Борисов.

Геофизичният институт (ГФИ) разполага с най-модерната измервателна изследователска апаратура в страната за определяне магнитуда и епицентъра на земетресенията. Сеизмологична мрежа Национална оперативна телеметрична  система за сеизмологична информация включва 20 наблюдателни станции, покриващи цялата територия на България. В случай на земетресение незабавно се информират Съвета на министрите, Парламентарната комисия по бедствия, аварии и катастрофи, Гражданска отбрана, както и всички правителствени и неправителствени органи, цялата общественост. В Националната сеизмологична мрежа са включени 14 станции и обсерватории и две локални мрежи: „Провадия” и „Козлодуй”. Това е единствената у нас система, определяща в реално време параметрите на земетресенията в България и околните земи. Йоносферната обсерватория осъществява непрекъснат мониторинг на средата, осигуряваща реализирането на радиовръзките и радиоразпръскването в късовълнов диапазон. Основни потребители на таи информация са Министерството на отбраната и Гражданска отбрана. В ГФИ работят 132 служители, 48 от които, са научни работници. Сред тях има 2-ма академици, 2-ма чл.-коресп., 3-ма ст.научни сътр. Първа ст. и 23-ма ст.сътр. втора ст.

В Института по металознание се извършват изследвания в областта на металознанието и термичната обработка, леенето, кристалицазията, структурата и свойствата на метали, сплави и др. Институтът има 5 научни секции – Цветни метали и сплави, Черни метали и сплави, Физикохимия и структурни превръщания в метали и сплави, Заваряване на метали и сплави, Деформируемост и анализ. Разполага и със сертифизирана от НАТО лаборатория. В него работят 146 учени, от които 53 хабилитирани и 93 научн.сътр.