Правителството предлага да бъдат спирани социалните помощи на безработни

Ministerski съвет СофияПри отказ на безработно лице в трудоспособна възраст да посещава курсове за обучение и квалификация, социалните помощи ще бъдат спирани за срок до 2 години. Това съобщи заместник-социалният министър Валентина Симеонова. С измененията в Закона за социално подпомагане, приети от правителството, от 1 януари 2011г. отпада ограничението в срока за получаване на месечни социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст, съобщи още заместник-министърът.

Регламентирано е, че безработното лице ще има право само веднъж да посещава курс за обучение или квалификация. В случаите, когато курсът за ограмотяване е свързан с получаване на определена образователна степен, безработният ще може да бъде включен в последващ курс, който е вече ориентиран към професионална квалификация, за да може да бъде по-конкурентоспособен.

Ако след приключване на курс безработният отново се нуждае от социални помощи, ще бъдат включени други условия, като например полагането на обществено полезен труд, каза Симеонова. Тя обясни, че в момента се обмисля възможност за увеличение на срока  за обществено полезен труд, който сега е в рамките на пет дни. Предложението е  той да бъде увеличен в рамките на 10 или 15 дни по преценка на общините. Така се надяваме, че ще пресечем практиката, голяма част от безработните да получават социални помощи и в същото време да са включени в сивия пазар на труда, обясни Симеонова.

Заместник-министърът на труда и социалната политика съобщи още, че с изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания и закона за социалното подпомагане, одобрени от правителството, се въвежда нов вид целева социална помощ за лица с трайни увреждания. Тя ще бъде предоставяна след преценка на доходите на лицето или семейството и ще бъде в размер, съобразно степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. Месечната целева помощ, която замества интеграционната добавка, ще бъде обща, т.е. на лицето ще се дадат всички полагащи се месечни пари, които досега бяха разбивани по различни показатели – за комуникация, за транспорт и т.н. Сега ще се дава обща сума, която няма да е по-малко от даваната до момента, а получателят ще може да я разпределя според нуждите си, увери Симеонова.