Правителството одобри нов ЗИД на Закона за защита от дискриминация

Правителството оттегли от Народното събрания внесения по-рано този месец проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация и предлага на парламента да разгледа нов проект на ЗИД.

Първоначалният вариант, с който членовете на Комисията за защита от дискриминация се намалява от девет на петима членове с петгодишен мандат, предизвика дебати в парламентарната комисия по правни въпроси. След ново обсъждане на темата, правителството предлага членовете на комисията да станат седем, като четирима от тях да се избират от Народното събрание, в т. ч. председателят и заместник-председателят, а трима да се назначават от президента.

Тъй като мандатът на членовете на комисията вече е изтекъл, се предлага в срок от един месец от влизането в сила на закона парламентът да избере, а президентът да назначи своята квота от членове.

До встъпването им в длъжност досегашният състав на Комисията ще продължи да осъществява правомощията си.