Правилно хранене и очистване на организма

zdraveНе може да има добро здраве без правилно хра­нене и не може да има правилно хранене без правил­но усвояване на храната. Една от първите задачи на лечителя е да възстанови нормалното функциониране на храносмилателните органи. Подчертаваме, че е необ­ходимо той да започва атакуването на всяка болест с възстановяване на правилното хранене. Първо трябва да бъде лекуван стомахът, това е началната стъпка към оздравяването. Всъщност повечето от болестите могат да бъдат проследени до тяхното зараждане от стомаха. Живите същества не могат да живеят без храна, но неправилното й приемане и храносмилане са причина да .обеднее и отслабне кръвта, следователно и жизнеността на клетките в организма. Дори мозъчните клетки страдат заедно с останалите и стават неспособ­ни да изпращат токове на жизнената сила към частите на тялото.

Винаги започвайте терапията с основно оздравяване на стомаха независимо от формата и метода на лече­ние. Полезно е и в течение на лечението, както и при завършването му отново да обърнете внимание на не­говото състояние.

Най-добрият начин да се извлече всичката хранителност от приетата храна е правилното й сдъвкване. Наблъсканата в стомаха храна е разхищение на ней­ната сила. Наблюдавали сме много болни, които се възстановяваха в кратко време благодарение на про­мяната на начина на сдъвкването й. Тя трябва да се обработва, докато се превърне в мека каша, добре на­поена със слюнчена секреция.

Тялото се нуждае от известно количество вода, за да може правилно да функционира. Необходимото ко­личество-вода за възрастен човек за денонощие е око­ло три литра. В противен случай ендокринните жлези не са в състояние да произведат необходимите хормо­ни и сокове за храносмилането, отделителните органи не могат правилно да осъществят изхвърлянето на от­падъците от жизнения процес. Черният дроб, бъбреци­те и червата, а също и останалите вътрешни органи заболяват от недостига на течности в тялото. Основ­ното количество се доставя с водата, която пием, останалото са супи, чайове, плодове и зеленчуци.