Правила за поведение при подаване на сигнал „ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ“

samoletСигналът се подава чрез прекъсващ (вълнообразен) вой на сирени, от оповестителната система на страната, в продължение на 3 минути. Сирените се дублират с вой на производствени сирени, клаксони на превозни средства, камбани и други.

Най-важното, което трябва да се знае е, че при подаването на този сигнал, трябва да се запази самообладание Спокойно и разумно да се предприемат следните действия:

 1. Ако сигналът ви завари вкъщи:
  • облечете себе си и децата, помогнете на възрастните и болните;
  • изключете електрическата, газопроводната и водопроводната мрежа и загасете печките;
  • вземете личните документи, средствата за индивидуална защита, за първа медицинска помощ, лични вещи, храна и вода;
  • затворете  вратите  и  прозорците, заключете жилището и предупредете съседите;
  • бързо  заемете определеното  Ви укритие;
 2. Ако  сигналът ви завари  на работа или в училище:
  • пo указания на ръководството прекъснете работа;
  • бързо се насочете към укритието на вашето ведомство, учреждение, фирма;
  • учебните занятията се преустановяват и децата се отвеждат от учителите в укритията;
  • при работа на полето, бързо се укрийте  в подготвени или естествени укрития (оврази, канавки, дерета и др.),  при възможност укрийте техниката  и животни;
 3. Ако сигналът ви завари на обществени места, на улицата или в транспортно средство:
  • внимателно изслушайте указанията на органите по реда и се отправете към най-близкото укритие;
  • ако сте на улицата, спазвайте указанията на органите по реда, ако няма наблизо скривалище, укрийте се под мост, подлез или канавка;
  • ако сте в транспортно средство, изчакайте спирането му и се отправете към най-близкото скривалище, подлез или мост;
 4. При сигнал „Отбой от въздушна опасност“ – непрекъснат вой на сирени в продължение на три минути, напуснете укритията. Изпълнявайте указанията на Гражданска защита и другите органи по реда.

Гражданска Защита