Правене на букети от цветя

Когато избирате съдове за букетите, имайте пред вид, че цветята имат свои предпочитания. Например маргаритите стоят най-добре в съд с медночервена или бледооранжева окраска. .Няколко маргарити, комбинирани с декоративна трева и поставени в заоблена керамична ваза, създават уютност. Тази комбинация може да използвате както при битова обстановка, така и при модерна мебелировка. Два-три цвята от съсънка с клонче от аспарагус, натопени в малка декоративна стомничка, също създават топло чувство. Тази комбинация е подходяща за битова обстановка. Карамфилите, розите, антуриумът и герберата са по-ефектни в кристални или стъклени вази. Има цветя, за които битовите съдове •са задължителни. Такива са гайлардиите, рудбекиите, ружите, димитровчетата и др.

Успехът на букета зависи също от пропорцията между съда и цветята, както и от формата, която той има. Правилно е, когато се изгражда във ваза, цветната композиция да не надвишава 12 пъти височината на вазата. Колкото се отнася до формите на цветните композиции, те се групират на класически (стилни) букети, които са симетрични, и асиметрични букети. Симетричният букет може да бъде кръгъл, пирамидален или висок и тесен, наричан факел.

Кръглият букет се прави от едри цветя с топчеста форма. Общата закръгленост на линиите му създава интимност в помещението.

Букетът факел има удължена форма, наподобяваща пламък. Тя се изгражда от дълги съцветия — гладиолуси, еремуруси, ралици, тритоми и др. Този букет не изисква голямо пространство и подхожда за по-малки помещения. Когато размерите му са големи, той може да се постави на пода.

Букет с пирамидална форма може да се прави от цветя с различна форма. Той изисква голямо пространство.

Асиметричните (свободните) цветни композиции може да се правят или във ваза, или в плитки съдове. Те с еднакъв успех се използват както поставени на пода, така и върху мебели. За тяхното изграждане е нужно много умение, въображение и чувство за равновесие между багри и обем. Те са трудни за изпълнение, но пък са оригинални и интересни. Обикновено се изграждат в плитки съдове.