По-важна ли е Коледа от Великден?

Коледа е безспорно най-хубавият семеен празник на годината. Но дали е и най-важният? Мнозина теолози смятат, че Коледата се надценява. Големият празник е всъщност Великден – денят, в който животът побеждава смъртта.

Коледната оратория е неотменима част от празника, всяка година. Част от Коледата са Мария и Йосиф, старата история за раждането на детето в обора – всяка година. Дали Коледа е най-важният празник на годината? Или става просто дума за време на подаръците, свещите, семейните събирания, за един истински топъл момент в студената зима?

Посланието на Великия ден

За хората, които се определят като малко или повече религиозни, Коледа е най-важният празник в годината. Теологът Матиас Моргенрот ги нарича „коледни християни“. В своята едноименна книга Моргенрот стига до извода, че във вярванията на мнозина Коледа е заела по-важно място от Великден като основен празник на християните.

„Това, че Коледа е ядрото на християнския календар, е нещо специфично ново – граждански начин за честване на религията. Той възниква през 19-20 век така, както го празнуваме днес – с много традиции, коледни базари, венци, време на очаквания. Не е време на пости, а интензивно, щастливо време, което излъчва невероятно много.“

Коледа е важна. От историческа и теологическа гледна точка обаче Великден е по-важният празник в църковната година. Исус Христос е разпънат на кръста, след три дни се връща възкръснал при живите – като помирител, които поема греховете на хората. Като доказателство, че смъртта няма последната дума. Така го преживяват апостолите, приятелите и съратниците. Те разпространяват историята и от този спомен се ражда християнството. Всяка неделя е един вид малък Великден.

„За мен лично Великден е по-важен. Намирам го за по-екзистенциален, както и за по-голям, тъй като всяка година се показва, че никоя смърт не е последна“ – казва журналистката Сузане Нимайер, според която най-голямата ценност на Великден е, че в него се крие целият спектър на живота.

Коледа – по-близо до хората

Великден е празникът на победата на живота над смъртта. И има нещо, което носи надежда на християните. Кръстът е знакът на надеждата на една 2000-годишна религия. И въпреки това – извън църковните двери Коледа като че ли казва на хората повече. Матиас Моргенрот:

„Една от важните причини е, че това, което се свързва с Великден, е станало твърде несигурно: а именно надеждата за живот отвъд. Така че вече не може да се каже еднозначно какво може да се очаква от отвъдното, ако то изобщо съществува. Нещата са се променили, в сравнение с преди, когато представата за света е била напълно ясна и проста – стигаш до рая или ада.“

/Deutsche Welle/