Пояс на горния крайник

Изгражда се от две кости – ключица и лопатка. Ключицата (Clavicula) е дълга кост с разтеглена S форма на нея се описват тяло и два края – гръден с призматична форма и раменен – приплеснат горе и долу. Гръдния край е изпъкнат напред и притежава ставна повърхност, за съединяване с тялото на гръдната кост. Раменният израстък е изпъкнат назад и притежава ставна повърхност за съединяване с раменния израстък на лопатката.

Лопатката (Scapula) – се ограничава от три ръба – горен, страничен и медиален. Те оформят три ъгъла – горен, долен и страничен – най-масивен. Той притежава елипсовидна ставна повърхност за съединяване с раменната кост. От горният ръб напред и встрани се издава клюновидния израстък. Предната повърхност на лопатката е вдлъбната и ориентирана към ребрата – ребрена. По задната изпъкнала повърхност се намира будилото на лопатката. То разделя на две не еднакви ями – надбудилкова и подбудилкова. Будилото в страни и нагоре завършва с раменен израстък. Той притежава ставна повърхност за съединяване със страничния край на ключицата.