Потребители: 70 % от измамническите уебсайтове за сваляне на тонове за звънене за мобилни телефони са вече прочистени след разследване на ЕС

gsm70 % от уебсайтовете, разследвани за подвеждащи продажби на тонове за звънене, фонови изображения и други услуги за мобилни телефони, бяха коригирани или закрити след 18-месечна акция за налагане на строги мерки в полза на потребителите, проведена от 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. От юни 2008 г., когато бяха направени началните проверки, досега 301 уебсайта бяха обект на проверка от страна на националните правоприлагащи органи за наличие на сериозни нарушения на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите. 70 % от общо 301 разследвани случая вече намериха своето разрешение. 52 % (159 уебсайта) бяха коригирани, а 17 % (54 уебсайта) бяха закрити. Трите най-големи проблема, които бяха установени, са: неясното посочване на цените (например, липсваща или непълна информация), непълната информация за доставчика и заблуждаващата реклама, по-специално рекламата на тонове за звънене като „безплатни“, докато потребителят на практика се обвързва със заплащането на абонамент. В Италия през февруари и май, в резултат на това „прочистване“, правоприлагащите органи наложиха солидни глоби в общ размер от около 2 милиона евро на 9 водещи компании, за които бе установено, че са в нарушение на закона.

Европейският комисар по въпросите на потребителите Меглена Кунева заяви:„Това разследване, проведено в рамките на ЕС, е пряк отговор на стотици жалби на родители и потребители от множество страни в ЕС.Не бива да допускаме младите хора да стават жертва на измами от рода на заблуждаващата реклама, която ги подвежда да се абонират за тонове за звънене, за които са мислели, че са безплатни.И не бива да допускаме родителите да бъдат неприятно изненадвани от телефонните си сметки, когато техните деца неволно са се абонирали за нежелана от тях услуга.Тези резултати показват, че сътрудничеството в рамките на ЕС с цел осигуряване на прилагането на закона може значително да спомогне за оздравяването на определен пазар от гледна точка на неговите потребители.Именно върху този вид съвместни правоприлагащи действия политиката на ЕС в областта на потребителите ще съсредоточи много усилия в бъдеще.“

Генералният директор на Дирекция „Защита на потребителите“ към италианския антитръстов орган, д-р Паоло Саба, заяви: „За италианския орган, компетентен по въпросите на конкуренцията, тази инициатива на правоприлагащите органи постигна значими резултати в интерес на потребителите, сключващи онлайн и трансгранични сделки.

Тези резултати представляват важна стъпка в посока към по-ефективна защита на европейските потребители и по-интегрирана европейска политика на защита на потребителите.“

Сегашно състояние на пазара

Европейските граждани притежават повече от 495 милиона мобилни телефони.Смята се, че през 2007 г. само тоновете за звънене съставляват 29 % от целия европейския пазар на „съдържание за мобилни телефони“, което е с около 10 % повече в сравнение с 2006 г.Стойността на продажбите на тонове за звънене за мобилни телефони в Европа през 2007 г. се оценява на 691 милиона евро.

Резултати от операцията по прочистване през 2008 г. по отношение на тонове за звънене за мобилни телефони

–       При общо 301 проверени сайтове 70 % от проблемите вече са разрешени, като 159 бяха коригирани (52 %), а 54 бяха закрити (17 %) (вж. таблицата от информационен документMEMO/09/505 с данните за всяка държава-членка).

–       Над половината от тези уебсайтове бяха конкретно предназначени за детската аудитория (163 уебсайта или 54 %), като използваха персонажи от анимационни филми за деца, добре познати телевизионни герои или изискваха родителско съгласие.

–       При много от уебсайтовете бяха установени многобройни нередности (вж. MEMO/09/505).

Трите основни проблема, срещнати при разследваните уебсайтове, са:

–       При 41 % от всички проверени сайтове бяха открити нередности, свързани с информацията за цената на офертата (124 уебсайта от общо 301).На много от уебсайтовете информацията за цената беше непълна или въобще не фигурираше такава — до появяването ? в получената от клиента фактура със сметката за мобилния му телефон. По-специално, в случай на абонамент думата „абонамент“ не се споменаваше изрично или срокът на абонамента беше неясен.

–       При 75 % от всички проверени уебсайтове липсваха някои данни, които са част от изискваната информация за контакт с търговеца — името на търговеца, географският адрес, или пък данните за контакт бяха непълни (225 уебсайта от общо 301). Това противоречи на правото на ЕС (Директивата за електронната търговия и Директивата за дистанционните продажби — вж. MEMO/09/505), което изисква на уебсайта да са посочени координатите на доставчика на услугите, включително неговият електронен адрес.

–       35 % от проверените уебсайтове представяха информацията по заблуждаващ начин (105 от общо 301). На уебсайтовете имаше информация за договора, но тя беше прикрита с дребен шрифт или беше трудно откриваема. В 28 % от случаите на подвеждаща информация услугите бяха рекламирани като „безплатни“, с което клиентът биваше въвеждан в заблуждение и едва на по-късен етап откриваше съществуването на такси или че услугите са обвързани с дългосрочен договор.

Италия налага солени глоби

В Италия през февруари и май 2009 г. на 9-те компании, за които по време на тази акция по „прочистване“ бе установено, че нарушават правилата, бяха наложени глоби в общ размер от около 2 милиона евро. Това са компаниите Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G и Zeng, Fox Mobile и Tutto gratis. Италианският антитръстов орган заяви, че тези компании е трябвало да бъдат глобени, тъй като техните уебсайтове не са предоставяли ясна информация (например за броя на тоновете за звънене, влизащ в посочената цена, или за тяхната стойност).

Какво предстои?

Националните органи ще продължат своята работа по приключване на недовършените случаи. Новата система на разследвания в рамките на ЕС с цел „прочистване“ ще продължи да действа и в периода 2009-2010 г. с планираните няколко подобни акции и съвместни действия.