Пост – Гладът е сила която продължава живота

hrana Не мъчението, а гладът продължава живота, прави го по-интензивен.

Едно от условията за продължаване на живота е гладът. Който иска да постигне нещо велико, той трябва да гладува, да яде малко. Който може да гладува и знае да гладува, той продължава живота си. Всички добри, разумни и велики хора са гладували.

За да бъде здрав и силен човек, от време на време да се подлага на глад доброволно. Гладът усилва организма. Има смисъл човек да гладува, но не и да прегладнява. Природата си служи с глад като велик, мощен двигател. Всички химически реакции се основават на глада. Стремежът на елементите да се насищат не е нищо друго, освен задоволяване на глада им. Съзнателният глад продължава живота.

Истинският пост е метод за регулиране на чувствата и мислите на хората. Постът не се заключава само в неядене и непиене, в неядене на мазнини и месо, но през време на поста човек трябва да се храни с възвишени мисли и чувства, да е готов да се примири с всички свои врагове и да изплати всичките си дългове.

Ако искате да изпълните всички ваши задължения, да премахнете всички нещастия, постете 5 – 10 – 15 – 20 дни, но ако сърцето и умът ви подскажат това. В известен момент на живота, когато трябва да усилим нашата воля и да я съединим с волята Божия, трябва да постим.

Усетите ли някакво анормално състояние на организма си, прекарайте един-два дни на пост, пийте повече гореща вода, дишайте въздух и се излагайте на светлина. Преди да започнете пост, трябва да вземете очистително, да се пречисти добре стомахът. Има смисъл да пости човек, но ако може да пречисти мислите и чувствата си. Не постигне ли това, постът няма смисъл. От друга страна, постът е нужен за почивка на организма – външна и вътрешна. Постът се препоръчва и като средство за лекуване. Във време на пост горенето в организма е по-силно, вследствие на което става изгаряне на всички вещества, които са причина за различни болести, неразположения и недоволства. Какво значи постът на физическото поле? Не да станеш хилав, жълт, слаб, а да не измъчваш мъжа си, жена си, ближния си. Да не го караш да носи скъсани или мръсни чорапи или обувки, или дрехи. Ще постъпиш така: ще му ушиеш или оплетеш дрехи, чорапи, или ще му купиш нещо ново и хубаво. Обувките да са хубави и удобни. Не го карай да спи на скъсан сламеник, не го подозирай, че ходи с чужди жени, считай, че е светия. Това е пост.

В петъчен ден няма да готвите и да ядете готвено. Може само хлебец с малко маслини или хлебец с малко плод. Може да изберете един от петъците в месеца, в който нищо да не ядете. Ако някому се наложи, че не може да пости един петък, тогава следващия месец ще пости два петъка. Никому няма да съобщавате кога ще постите или кога постите или сте постили. Някои от вас, които могат, нека постят 40 часа, но най-малко 24 часа пълни. Всеки да пости. Един ден в месеца никак не е много. Това са колко петъци в годината?

Деветия ден на месеца ще го посветите целия на Господа. Този ден ще се храните с плодове. И да гладувате, като дишате съзнателно, чрез въздуха може да възприемате достатъчно количество хранителна енергия. Човек може да се нахрани само с Любов. Тази Любов ще мине първо през въздуха, а въздухът е в състояние да направи всичко в човека и да даде права мисъл. Тази права мисъл ще я проектирате до един човек, който е гладувал няколко дни, той ще се насити.

Онзи, който ходи на екскурзия, не трябва да пости; да си носи хлебец, да пие вода и да благодари на Бога. На екскурзия всички ще бъдете сити. Главната идея в поста е да събужда скритата енергия в клетките и да обнови организма. Ако ти определиш пост, без да знаеш за какво ти е, той не е полезен. И после, трябва да се спазва времето, дните, когато ще се пости. Ако започнете поста в понеделник, ще имате един резултат; във вторник – друг и т.н. При това, ако го почнете на обяд, сутринта или вечерта, пак ще имате различни резултати. Ако не се спазват известни правила, ще имаме криви опити. В Библията се говори, че пророк Илия е постил 40 дни, за да се магнетизира. Постът е едно средство да се махне страхът, да се контролират кръвообращението и мозъкът; винаги да е нащрек човек, защото тогава става много чувствителен, привлича динамически сили от природата и трябва да знае как да се справя с тях. Не само физическият пост и глад лекуват, но и духовният. Като постиш, повече ще дишаш. Чрез поста калявате волята си и така издържате на повече работа, учене, мислене. Добре е човек да задоволи желанието си, но по-добре е да го възпита. Мнозина постят, измъчват тялото си, без да разбират смисъла на поста. Човек трябва да пости съзнателно. Когато забележи в себе си някоя отрицателна черта, отрицателна мисъл или чувство, той може да пости два или три дни с цел да се освободи от отрицателното.

Според мене 24 часа съзнателен пост се равнява на 10 дни механически пост. В 24 часа съзнателен пост човек може да обнови клетките на тялото си. Постете 24 часа и бъдете весели и радостни. Пейте и благодарете на Бога за всичсо. Като минат 24 часа, нахранете се и пак благодарете за хляба, за водата. Числото 24 е хармонично, то свидетелствува на завъртането на Земята около оста й, то ще ви постави в хармония със Земята.

Постът не е да измъчвате тялото си, а диета за хармонизиране душевните сили; да регулирате теченията у вас и да ги използувате. Крайният пост, крайното въздържание е родило обратния процес – лакомството.