Последици от инфлационните процеси


Последиците от инфлацията са различни и многопосочни – от стимулиращия ефект на нормалната инфлация до тежките последици от хиперинфлацията. Увеличената инфлация паралелно с повишената безработица води до т.н. стагфлация. Инфлацията оказва значително и отрицателно влияние върху спестяванията и доходите на населението. В определени случаи дори се обезмисля спестяването. При голяма инфлация е незъзможно номиналния ЛП да осигури достатъчна доходност. Влиянието на инфлацията зависи от това дали е балансирана или небалансирана и дали е предвидена или не е предвидена.

Голяма е тежестта, която инфлацията стоварва върху хората с фиксирани доходи. Инфлационното бреме е по-голямо при по-висока степен на небалансирана и непредвидена инфлация.

Инфлацията е изгодна за длъжниците, тъй като стопява техните дългове към кредиторите. Тя е изгодна и за спекулантите, които рязко и необосновано повишават цените на стоките и услугите.