Посещение на професор Адам Ротфелд и посланик Янис-Алексис Зепос – членове на групата от експерти по новата стратегическа концепция на НАТО

На 28-29 март 2010 г. професор Адам Ротфелд, бивш външен министър на Полша и изследовател в сферата на международната сигурност, и посланик Янис-Алексис Зепос, генерален секретар на МВнР на Гърция и бивш постоянен представител на Гърция в НАТО, ще посетят България по покана на Министерството на външните работи. Професор Ротфелд и посланик Зепос са членове на водената от Мадлин Олбрайт група от експерти по новата стратегическа концепция на НАТО. Тяхното посещение се осъществява в изпълнение на втората фаза от подготовката на новата стратегическа концепция – провеждане на консултации със столиците на съюзниците. Този етап беше предшестван от серия от конференции по основните въпроси от бъдещата концепция с участието на официални представители на страните-членки, страните-партньори на НАТО, представители на неправителствените и академични среди.

Целта на посещението на експертите е те да представят препоръките и заключенията на екипа Мадлин Олбрайт и да обсъдят с министъра на външните работи, министъра на отбраната и народни представители приоритетни въпроси от новата стратегическа концепция.
В рамките на посещението се предвиждат срещи с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министъра на външните работи Николай Младенов и министъра на отбраната Аню Ангелов.

С оглед постигането на максимална откритост и стимулиране на обществен дебат по важни за България въпроси от новата стратегическа концепция на Алианса, Министерство на външните работи организира на 29 март 2010 г. международна кръгла маса “Новата стратегическа концепция на НАТО – поглед от България”. Във форума ще участват министърът на външните работи Николай Младенов, професор Ротфелд и посланик Зепос, народни представители, неправителствени организации и изтъкнати изследователи в областта на международната сигурност.