Поредица двустранни срещи в Брюксел на министър Попова с министри на правосъдието от ЕС

Министърът на правосъдието Маргарита Попова представя днес позицията на България на заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, което се провежда в Брюксел по инициатива на Испанското председателство на Съвета.
Правосъдните министри от държавите от ЕС ще бъдат информирани за инициативата да се изготви Директива на Европейския парламент и на Съвета, свързана с Европейската заповед за осигуряване на защита. Министрите ще вземат отношение по въпроси, свързани с проекта на директива, сред които видове мерки за защита, обхват и правомощия на издаващата и изпълняващата държава.
По време на заседанието министрите на правосъдието ще обсъдят и предстоящото присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и предложението за резолюция на Съвета за модел на споразумение за създаването на съвместни екипи за разследване.
В рамките на провеждащия се съвет в Брюксел, министър Маргарита Попова проведе поредица от двустранни срещи със свои колеги – министри на правосъдието.
По време на разговора с министъра на правосъдието на Кралство Нидерландия, г-н Ернст Хирш Балин бе договорено преминаване към практическо осъществяване на идеята за пилотно стартиране на механизъм за оценка в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела. Идеята беше обсъждана по време на предишните срещи на двамата министри през м. октомври и декември 2009 г., тя е залегнала и в Стокхолмската програма. България, заедно с Холандия, Германия и Франция ще бъде сред основните държави, които ще лансират и започнат проекта. Очаква се на неговата база Европейската комисия да представи предложение за хоризонтален инструмент за оценка. Проектът ще позволи идентифициране на най-добри практики и трудности в различните държави-членки при изпълнение на техните задължения, произтичащи от наказателно-правни актове на ЕС. По този начин ще бъдат търсени на най-адекватни мерки за съвместно преодоляване на констатирани слабости и за въвеждане в повече държави на позитивния опит по прилагането. В резултат ще се засили взаимното доверие между правораздавателните органи на държавите-членки, както и доверието на гражданите в правосъдните системи в ЕС.
Министър М. Попова прие с благодарност отправената към нея покана от министър Е. Х. Балин за посещение в Кралство Нидерландия, където да продължи обсъждането на конкретните действия за съвместна работа. /След разпадането на управляващата коалиция в Нидерландия и очаквано коалиционно правителство на малцинството, министрите от правителството на Белкененде – Хирш-Балин и Ферхаген продължават да изпълняват задълженията си/.
В рамките на заседанието в Брюксел днес министър Попова проведе двустранен разговор и с новия заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието и правата на човека г-жа Вивиан Рединг. По време на срещата комисар Рединг изрази одобрение за инициативите, предприети от България за напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност и увери министър Попова в искрената си и твърда подкрепа за предприетите от нея решителни действия за успешна реформа. От своя страна министър Попова пожела успех на комисар Рединг при изпълнение на амбициозната й програма, отразяваща предизвикателства в сферата на правното и съдебното сътрудничество в Европейския съюз и пое ангажимент за конструктивно съдействие и за продължаване на доброто взаимодействие между България и Европейската комисия.
В разговора на министър М. Попова и г-н Щефан Де Клерк, министър на правосъдието на Белгия, която ще бъде следващият председател на Съвета на ЕС (1 юли -31 декември 2010 г.), беше изразено взаимно задоволство от добрите отношения и отличната съвместна работа между двете страни в областта на правосъдието. Двамата министри постигнаха съгласие да бъдат съвносители на нова инициатива на ниво Европейски съюз, която ще допринесе съществено за подобряване за събирането и признаването на доказателства по наказателни дела в държавите-членки – проект на Директива относно европейска заповед за разследване.
В разговорите с колегите си – министри на правосъдието на Австрия, Полша и Румъния, министър Попова засегна теми на сътрудничеството от взаимен интерес.