Поради големия интерес, проявен от гражданите, паспортните служби в София ще продължат да работят през съботите на юни месец

Дирекция “Български документи за самоличност” на бул. “Мария Луиза”, службите във всички районни полицейски управления и в КАТ-Дървеница ще обслужват граждани на пълен работен ден

Създадената временна организация в паспортните служби в София, която целеше да улесни гражданите, подменящи документите си за самоличност, даде своя резултат. Поради проявения голям интерес тази организация ще продължи за сектор “Български документи за самоличност” на бул. “Мария Луиза”, службите във всички районни полицейски управления и в КАТ-Дървеница и през останалите съботи до края на юни на пълен работен ден.
Остава и условието в дните през седмицата – съгласно Наредбата за административно обслужване, ако пред гишето има опашки, работното време ще се удължава до два часа преди /или след регламентираното.
Припомняме, че тъй като през почивните дни не във всички районни управления ще има работещи банкови клонове, от Дирекция “Български документи за самоличност” съветват да внесете таксата в петък.

Банковите сметки са:
На дирекция “Български документи за самоличност” – бул. “Мария Луиза” № 48
IBAN BG57BNBG96613300146501

На Столичната дирекция на вътрешните работи
IBAN BG88BNBG96613300157001

BIC на БНБ за двете сметки е BNBGBGSD