Политически консултации между министерствата на външните работи на Република България и Република Унгария

На 18 декември 2009 г. в Министерството на външните работи се проведоха двустранни политически консултации на ниво заместник-министър на външните работи и държавен секретар на УМВнР. От българска страна консултациите се водиха от Марин Райков, заместник – министър на външните работи и представители на дирекции на МВнР, като в разговорите участва Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Унгарската делегация бе водена от д-р Йожеф Цукор, държавен секретар на Министерството на външните работи на Р.Унгария. В състава й участва и посланикът на Р.Унгария в Р.България Юдит Ланг и Ищван Дьебнар, главен ресорен съветник в УМВнР.

Основни теми на разговорите бяха – реализирането на  стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство, състоянието и перспективите за  развитието на двустранните отношения и сътрудничество с Република Унгария, разширяването на Европейския съюз  и европейската перспектива на Западните Балкани, инициативата Източно партньорство, ЧИС, енергийна сигурност, проекта Набуко и сътрудничеството в международните организации.

Зам.-министър Райков направи обстоен преглед на развитието на двустранните отношения, подчертавайки постоянния политически диалог на високо равнище, активните контакти между парламентите на двете държави, регулярните консултации между министерствата на двете страни, разширяването на търговско-икономическите връзки и нарастването на стокообмена, културното, научно и образователно сътрудничество.

Констатирано бе съвпадение или сходство на българската и унгарската делегации при анализа на  политиката на разширяване и напредъка на страните-кандидатки и потенциални кандидати от Западните Балкани и Турция за членство в ЕС. Зам.-министър Райков изтъкна, че перспективата за членство в ЕС представлява силен стимул за държавите от Западните Балкани за ускоряване на процесите на демократизация  и за осъществяването на необходимите политически и икономически реформи. Той изрично подчерта, че  интегрирането на държавите в ЕС не трябва да води и до интегриране на нерешените проблеми между тях. Българската страна изрази желание за по-активно участие в някои от форумите на Вишеградската четворка.

Зам.-министър Райков благодари за оказаната помощ и споделения опит от унгарска страна при усвояването на еврофондовете и във връзка с присъединяването ни към зоната на Шенген. Държавният секретар на УМВнР покани заместник-министър Райков да посети Унгария в удобно за него време.